آخرین اخبار

روابط: افکاری که مانع لذت جنسی و زناشویی و جنسی می شوند

[ad_1] مطلب: افکاری که مانع لذت جنسی و زناشویی و جنسی می شوند در تاریخ ۲۴ May 2016 | 11:22 pm نشر یافته شده شده می باشد. به به گفته ۸ ثانیه: افکاری که مانع لذت جنسی و زناشویی و جنسی می شوند گاهی اوقات تنها و فقط کافی می باشد به همسرتان بگویید در مورد یک پیشامد جدید جنسی ... بیشتر بخوانید »

روابط: بهبود ارتباط و رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه

[ad_1] مطلب: بهبود ارتباط و رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه در تاریخ ۲۴ May 2016 | 10:07 am نشر یافته شده شده می باشد. به نقل از ۸ ثانیه: ماهنامه سپیده دانایی – نرگس عزیزی*: شاید تو با خود فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید که «آن همه اختلاف نظر بین زن و همچنین ... بیشتر بخوانید »

جنسی و زناشویی: برخورد با عادت های ناپسند همسر

[ad_1] مطلب: برخورد با عادت های ناپسند همسر در تاریخ ۲۳ May 2016 | 11:24 pm نشر یافته شده شده می باشد. به به گفته ۸ ثانیه: تو هم از  عادت های ناپسند  همسرتان شکایت دارید؟ «جلوی مهمان ها با انگشت داخل گوشش را می خاراند»، «جورابش را پرت می کند کنار مبل»، «پایش را می گذارد روی میز»، «صبح ها تخت را مرتب نمی کند»، «در ... بیشتر بخوانید »

جنسی و زناشویی: تاثیر سن شروع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بر احساسات

[ad_1] مطلب: تاثیر سن شروع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بر احساسات در تاریخ ۲۲ May 2016 | 11:09 pm نشر یافته شده شده می باشد. به نقل از ۸ ثانیه: تاثیر سن شروع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بر احساسات فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید چه سنی جهت شروع ... بیشتر بخوانید »

روابط: چگونه به همسرمان آرامش دهیم

[ad_1] مطلب: چگونه به همسرمان آرامش دهیم در تاریخ ۲۰ May 2016 | 10:58 pm نشر یافته شده شده می باشد. به به گفته ۸ ثانیه: چگونه به همسرمان آرامش دهیم آرامش دادن و همچنین کاهش استرس همسر در حالی که زندگی روزمره می‌تواند استرس بسیاری به همسر تو وارد کند، ولی باید توجه داشت تو آن اقتدار و قدرت ... بیشتر بخوانید »

ارتباط: آن مسائل در ارتباط و رابطه عاشقانه اهمیتی ندارند

[ad_1] مطلب: آن مسائل در ارتباط و رابطه عاشقانه اهمیتی ندارند در تاریخ ۲۰ May 2016 | 6:45 am نشر یافته شده شده می باشد. به به گفته ۸ ثانیه: برترین ها – ترجمه از پردیس بختیاری: حتما تو هم دوست دارید که با مرد آرزوهایتان وارد یک ارتباط و رابطه عاشقانه شوید. انتظارات تو از مرد رویاهایتان با افزایش ... بیشتر بخوانید »