آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » روابط: آیا اراده و تصمیم راسخ به طلاق می‌تواند ژنتیکی باشد؟

روابط: آیا اراده و تصمیم راسخ به طلاق می‌تواند ژنتیکی باشد؟

آیا اراده و تصمیم راسخ به طلاق می‌تواند ژنتیکی باشد؟

|آیا اراده و تصمیم راسخ به طلاق می‌تواند ژنتیکی باشد؟ از یافوم|

برترین ها – ترجمه از هدی بانکی: آیا ممکن می باشد طلاق، بین نسل‌ها منتقل می شود تنها و فقط به آن دلیل که بچه‌ها با والدین از هم جدا شده‌شان زندگی می‌کنند، یا آنکه پدر و همچنین مادر «ژن طلاق» را انتقال می‌دهند؟ مطالعات پیشین دائما نشان داده‌اند که بچه‌های طلاق، اکثرا و بیشتر در معرض طلاق در زندگی‌ بعدی‌ی خود در بزرگسالی خواهند بود. ولی باید توجه داشت چرا اینگونه می باشد؟ آیا طلاق بواسطه‌ی عوامل فرهنگی و اجتماعی و همچنین روانشناسی، مثلا تمایل بچه‌ها به تقلید از والدین، منتقل می‌می شود یا آنکه ممکن می باشد دخالتی ژنتیکی آن میان نقش داشته باشد؟
 
 1438465 647 روابط: آیا اراده و تصمیم راسخ به طلاق می‌تواند ژنتیکی باشد؟
 

تحقیقی جدید که به زودی در روزنامه یا نشریه‌ی Psychological Science نشر یافته شده خواهد شد، آن موضوع را آشکارتر می‌کند.
آن بررسی توسط دانشمندان دانشگاه کومون ولث ویرجینیا (VCU) در ریچموند و همچنین با همکاری تیمی در داشنگاه لوند سوئد انجام شد.
چرا طلاق در خانواده جاری می‌می شود؟
پروفسور سالواتوره می‌گوید: ما بررسی کردن کردیم که آیا فرزندانی که والدین بیولوژیکی‌شان طلاق گرفته بودند، اکثرا و بیشتر در معرض جدایی و همچنین طلاق در زندگی بعدی‌‌ی خود بودند یا نه. ضمنا آن را هم بررسی کردن کردیم که آیا بچه‌هایی که پدر و همچنین مادر خوانده‌شان طلاق گرفته بودند هم اکثرا و بیشتر در معرض جدایی در زندگی بعدی‌ی خود بودند یا خیر.
 
در صورتی که بچه‌ها مثل والدین بیولوژیکی خود عمل کنند، ما می‌فهمیم که آن عامل ژنتیکی می باشد که منجر به آن تشابه شده می باشد زیرا و به درستی که والدین بیولوژیکی، تنها ژن‌ها را به فرزندان خود منتقل می‌کنند. و همچنین برعکس؛ در صورتی که بچه‌ها مثل والدین خوانده‌ی خود رفتار کنند، ما می‌فهمیم که دلیل آن تشابه، پهناور و بزرگ شدن در شرایط طلاق می باشد، زیرا پدر و همچنین مادر خوانده، تنها و فقط محیط و همچنین شرایط زندگی را ( و همچنین نه ژن‌ها) جهت فرزند خوانده‌های خود فراهم می‌کنند.
دانشمندان، تجزیه و همچنین تحلیل گسترده‌ای روی ۸۲۶۹۸ فرزند انجام دادند که بیانگر تاثیرات محیطی چشمگیری بود. ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که آن محققان سعی کردند با بهره بری و استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از فرزندان بیولوژیکی و همچنین فرزند خوانده‌ها، به پس نتیجه آن می شود که‌ای برسند، معلوم شد فرزند خوانده‌ها از نظر طلاق، مشابه والدین بیولوژیکی خود عمل می‌کردند، نه شبیه پدر و همچنین مادر خوانده‌ی خود. بنابراین پژوهشگران پس نتیجه آن می شود که گرفتند شواهد مستدلی وجود دارد که نشان می‌دهد فاکتورهای ژنتیکی، بر واگیر داشتن طلاق میان نسلی دخیل می باشد، ولی باید توجه داشت شواهدی که جهت تاثیرات محیطی طلاق وجود دارد، ضعیف خواهند بود.

آیا اراده و تصمیم راسخ به طلاق می‌تواند ژنتیکی باشد؟ در تاریخ ۲۰۱۷-۱۰-۱۶ ۱۰:۴۹:۴۶ نشر یافته شده شده می باشد

لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک