آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » روابط: روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

روابط: روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

|روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش از یافوم|

وبسایت بدونیم: آیا می دانستید که جهت رشد مطابق و یکدست هر ارتباط و رابطه ای بایستی و حتما نسبت انتقاد و همچنین تعریف را رعایت کرد؟ دانشمندان تحقیقات بسیاری در آن باره انجام داده و همچنین نسبت ایده آل خوب و همچنین بد را به دست آورده اند.
 

نسبت لوسادا

نسبت لوسادا نسبت مثبت و همچنین منفی در روابط بین شهروندان و مردم شهر می باشد. جان گاتمن اولین روانشناسی بود که به تاثیر آن نسبت ها اشاره کرد. او به مدت ۴۰ سال شمسی زندگی بیش از ۳۰۰۰ زوج را تحلیل کرد و همچنین با در نظر گرفتن نسبت مثبت ها و همچنین منفی ها می توانسته بود تا ۹۰ قسمت و بخش احتمال طلاق را پیش بینی کند.

بعدها روانشناسی به نام مارشال فرانسیسکو لوسادا با تحلیل صدها تیم توانسته بود شرایط و همچنین تاثیر آن نسبت ها را به روش واضح و همچنین روشنی مشخص کردن کند.
 
دلیل مهم بودن آن نسبت ها چیست؟

1426023 259 روابط: روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

تصور کنید داخل یک کشتی هستید. حرکت کردن کشتی با باد تعریف و همچنین ستایش می باشد و همچنین فرمان کشتی انتقاد می باشد. در آن شرایط در صورتی که انتقاد بهتر از تعریف و همچنین ستایش باشد آیا کشتی حرکت می کند؟ هر چقدر هم فرمان را بچرخانید بدون باد هیچ حرکتی نخواهید کرد.

1426024 351 روابط: روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

از طرف دیگر تنها کاری که انجام می دهید تعریف کردن از همسرتان می باشد و همچنین تمام تلاشتان را می کنید که کمبودهایش را نبیند. آن کشتی غیرقابل کنترل خواهد شد و همچنین با وجود باد هیچکس نمی داند کشتی به چه مسیری بایستی و حتما هدایت می شود.

1426025 331 روابط: روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

نسبت لوسادا برابر می باشد با نسبت ۳ مثبت به ۱ منفی. و همچنین آن کمترین چیزی می باشد که جهت به دست آوردن بهترین نتایج در هر تیمی (همکاسی ها، دوستان، خانواده) مستلزم و نیاز می باشد. ماکسیمم آن نسبت، نسبت ۷ تعریف به ۱ انتقاد می باشد. هر ارتباط و رابطه ای که فراتر از آن حد و همچنین مرز باشد دیر یا زود فرسوده می می شود.

و همچنین ولی باید توجه داشت آن نسبت را چگونه بایستی و حتما به کار برد؟

1426026 649 روابط: روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش

هر ارتباط و رابطه ای بدون نگرش مثبت و همچنین تمایل به سازش از هم گسیخته می می شود. ولی باید توجه داشت انتقاد را هم نباید به روش کامل از ارتباط و رابطه حذف کرد. حفظ تعادل در ارتباط و رابطه خیلی زیاد مهم می باشد پس آن قانون ساده را دائما به خاطر بسپارید: در ازای هر یک دیدگاه منفی سه دیدگاه مثبت.

روش «انتقاد کردن» در ارتباط و رابطه بدون رنجش در تاریخ ۲۰۱۷-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۳:۳۴ نشر یافته شده شده می باشد

لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک