آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » روابط: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد!

روابط: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد!

مطلب: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد! در تاریخ ۲۶ May 2016 | 7:49 am نشر یافته شده شده می باشد.
به نقل از ۸ ثانیه:

ماهنامه سپیده دانایی – عطیه رضایی*: شناختن جنس مخالف و همچنین تفاوت های آن هم ها شامل بحث برانگیزترین و همچنین البته جذاب و جالب ترین موضوعاتی می باشد که همواره به آن هم توجه شده می باشد. رفتارهای ذهنی و همچنین فکری زنان و همچنین مردان در بسیاری از صفت ها و همچنین جنبه های متنوع و گوناگون و مختلف به صورت فطری، با هم تفاوت دارد. زن و همچنین مرد تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متغایر و متفاوت از یکدیگر، رفتار می کنند.

 یکی از عمیق ترین آن تفاوت ها، تفاوت در شیوه ارتباط برقرار کردن زن و همچنین مردن با دیگران می باشد. در مورد آن که چرا آن تفاوت ها وجوددارد، نظریه های متنوع و گوناگون و مختلف مطرح شده که در آن مطلب از آن هم ها صرف نظر کرده ایم. در آن مقاله اکثرا و بیشتر می خواهیم بدانیم که دقیقا بایستی و حتما حواستان به کدام تفاوت های ارتباطی باشد.

830488 603 روابط: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد!


۱- تفاوت های ارتباطی

میل به پیوندجویی مخصوص زنان و دختران جوان ، اقتدارطلبی مردانه

جهت زن ها ارتباط برقرار کردن با دیگران همه چیز می باشد و همچنین جهت مردها حفظ استقلال و همچنین اقتدارشان در زندگی و همچنین در روابط شان با دیگران، اصل اساسی می باشد. روان شناس ها به آن ویژگی زن ها، که خیلی اکثرا و بیشتر به ارتباط با دیگران اهمیت می دهند، میل به «پیوندجویی» می نامند، پیوندجویی زنان به شکل های مختلفی خودش را نشان می دهد، شامل در ارتباط برقرار کردن اکثرا و بیشتر با خانواده پدری و همچنین وقت اکثرا و بیشتر گذراندن با دوستان صمیمی خود. همچنین زن ها به خاطر ویژگی پیوندجویی معمولا مرزهای گسترده تری با دیگران دارند و همچنین تعداد افرادی که مسائل خصوصی شان را به آن هم ها می نامند، اکثرا و بیشتر می باشد.

در مقابل، احساس اقتدار و قدرت داشتن و همچنین تکیه گاه بودن، دو مولفه برجسته از مردانگی یک مرد می باشد و همچنین یک مرد واقعی را در زندگی شان و همچنین مهم تر از همه در ارتباطاتش معنا می کند. مردان بنا به ذاتشان اقتدارطلب خواهند بود و همچنین آن روحیه اقتدارطلبی آن هم ها، دقیقا آن هم ویژگی مقبول و همچنین دوست داشتنی و جذاب جهت خانم هاست. مردها از ابتدای کودکی یاد می گیرند که رقابت طلب باشند تا موفق شوند، زیرا و به درستی که هورمون تستوسترون یا هورمون مردانه، آن هم ها را جهت آن رقابت جویی آمده می کند.

البته آن رقابت جویی گاهی به پرخاشگری در ارتباطات منجر می می شود. رقابت طلبی مردان در روابط مخصوصا در روابطشان با همسر، خود را به شکل نصیحت پذیر نبودن و همچنین راه حل دادن سریع جهت اراده و تصمیم راسخ گیری در معظلات و مسائل و مشکلات نشان می دهد.

یکی از دعواهای اساسی همسران، که در آن هم زن به رازدار نبودن و همچنین مرد به سنگدل بودن متهم می می شود، دقیقا از همین تفاوت سرچشمه می گیرد.

۲- تفاوت های احساسی

عاطفی بودن مخصوص زنان و دختران جوان، عقلانی بودن مردانه

زن ها عاطفی تر از مردها خواهند بود. آن یک باور عمومی می باشد که اتفاقا پایه های علمی هم دارد. محققان می نامند مردها می توانند جنبه های عقلانی و همچنین احساسی یک ماجرا را از هم جدا کنند، ولی باید توجه داشت زن ها حتی در یک بحث منطقی زود احساساتی می شوند، جهت همین احتمالا خیلی از مردها تعجب می کنند که چرا هنگام و زمانی که یک بحث منطقی را با همسرشان پیش می برند، آن هم ها ناگهان احساساتی می شوند. البته در مقابل، خانم ها هم از آن که مردها حتی در یک بحث احساسی می توانند خونسردی خودشان را حفظ کنند و همچنین با منطبق خودشان پیش بروند، تعجب می کنند.

830489 105 روابط: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد!


۳- تفاوت تجربه و مهارت بالا های کلامی

خوش صحبتی مخصوص زنان و دختران جوان، سکوت مردانه

مردان معمولا از آن شکایت دارند که همسرانشان خیلی حرف می زنند. روان شناسان هم موافقند که زن ها و همچنین مردها هم در مقدار و اندازه و میزان صحبت کردن و همچنین هم در شیوه صحبت کردن با هم فرق دارند. قبل از مقدار و اندازه و میزان حرف زدن، مشکلاتی که تفاوت نحوه حرف زدن خانم ها با آقایان ساخته یا ایجاد می کند، به شکل های متفاوتی شامل در توصیف های بلندبالای خانم ها در شرح اتفاقاتی که در طول روز جهت آن هم ها پی می آید، بدون واسطه و غیر مستقیم حرف زدن و همچنین با ابهام صحبت کردن و همچنین مبالغه زیاد در مورد یک پیشامد خود را نشان می دهد.

در مقابل مردها کم حرف تر از زن ها خواهند بود. آن را هم عامه شهروندان و مردم شهر قبول دارند و همچنین هم بررسی های روان شناسان آن هم را ثابت کرده می باشد. چیزی که مهم تر می باشد، شیوه متغایر و متفاوت حرف زدن مردهاست که موضوع دعواهای بسیاری بین زن ها و همچنین شوهرها هم هست. آن شکل های متغایر و متفاوت حرف زدن مردان در تلگرافی و همچنین تیتروار حرف زدن آن هم ها، صریح و همچنین روشن حرف زدن مردان در صحبت کردن و همچنین امر و همچنین فرمایشی صحبت کردن مردان خود را نشان می دهد.

سبک گفتن زن ها و همچنین مردها نیز با هم فرق می کنند. مردها حرفشان را شفاف و همچنین بدون کنایه و همچنین ابهام می زنند، ولی باید توجه داشت زن ها بدون واسطه و غیر مستقیم می خواهند، منظورشان را برسانند. یونگ، روان شناسان مشهور در یکی از سمینارهایش گفته می باشد هنگام و زمانی که یک مرد می خواهد صحبت کند از «الف» مستقیما به «ب» می سد. ولی باید توجه داشت در صورتی که یک زن بخواهد در مورد «ب» صحبت کند، از «الف» به «پ» می پرد و همچنین بعد به «دال» و همچنین بعد به «ز» و همچنین آن هم قدر آن تارهای معنایی را به هم می تند که گاهی خودش در تارهایی که بافته گرفتار می می شود. همه آن ها به آن هم پیوندجویی و همچنین عاطفی بودن زن ها مرتبط می باشد. زن ها به خاطر عاطفی بودنشان اکثرا و بیشتر از اغراق در جمله هایشان بهره بری و استفاده می کنند.

۴- تفاوت در تجربه و مهارت بالا های غیرکلامی

شهود مخصوص زنان و دختران جوان، کج بودن دوزاری مردانه

زن ها و همچنین مردها زیان بدن متفاوتی دارند، زن ها توانایی کشف نشانه های زبان بدن دیگران را دارند. چیزی که روان شناس ها به آن هم می نامند «رمزگشایی». زن ها اکثرا و بیشتر از مردان می توانند از حالت صورت و همچنین بدن کسی بفهمند که چه منظور یا احساسی دارد. مردها در آن مورد خیلی ضعیف تر عمل می کنند. آن هم ها کمتر از زن ها از روی چهره به نیت و اراده یا احساس پشت آن هم مطلع می شوند.درواقع اصطلاح شمّ مخصوص زنان و دختران جوان از همین تفاوت گرفته شده می باشد.

830491 660 روابط: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد!


۳- تفاوت در ارتباطات عاطفی

حسادت و همچنین حساسیت مخصوص زنان و دختران جوان، خونسردی مردانه

زنان دوست دارند آخرین کسی باشند که به قلب شوهرشان وارد می شوند. بعد از آن هم هم به هر وسیله ممکن در را پشت سرشان می بندند و همچنین نمی گذارند کسی وارد حریم زندگی آن هم ها می شود. حتی از اولین لحظه آشنا شدن جهت یک زن مهم آن می باشد که آیا آن مرد تا آخر عمر به من وفادار خواهد ماند یا نه؟ انحصارطلبی زن ها آن هم قدر قوی می باشد که حتی می تواند باعث اضطرابی دائمی و همچنین ترس از خیانت شوهرشان می شود.

در مقابل، حساسیت مردان در روابط کمتر می باشد و همچنین نوع آن هم با حساسیت مخصوص زنان و دختران جوان متغایر و متفاوت می باشد. آقایان می توانند جنبه های عاطفی و همچنین عقلانی یک موضوع را از هم جدا کنند، ولی باید توجه داشت جهت خانم ها همه چیز نسبتا عاطفی می باشد؛ به آن معنا که خانم ها احساساتشان را در خیلی از چیزها دخالت می دهند و همچنین در اراده و تصمیم راسخ گیری های خود به آن هم ها توجه می کنند، ولی باید توجه داشت آقایان می توانند خیلی جاها احساساتشان را کنترل کنند.

* دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک