آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

مطلب: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی در تاریخ ۲۵ January 2016 | 11:05 pm نشر یافته شده شده می باشد.
به به گفته ۸ ثانیه:


tahmasebi جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


tel tanzim جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

2785 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

از هر منظری که به ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی نگاه کنیم، می بینیم درد نه مرحله ای از آن ارتباط و رابطه می باشد و همچنین نه در ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد جایی دارد. ولی باید توجه داشت خواهند بود زن و همچنین شوهر هایی که دوست دارند هنگام و زمانی که وارد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می شوند درد هم به عنوان شخص سوم در رختخواب همراه آن هم ها باشد. ولی باید توجه داشت آیا آن به معنی آن هم می باشد که آن زن و همچنین شوهر ها حتماً به اختلال سادیسم یا مازوخیسم جنسی و زناشویی و جنسی مبتلا خواهند بود؟ پاسخ منفی می باشد.

گاهی همسرتان جهت وارد کردن درد به عنوان یک شیوه ی تنوع قسمت و بخش راضی نیستید، قبل از هر اقدامی با او صحبت کنید و همچنین احساستان را به او بگویید. چرا که آن امکان وجود دارد که او سکوت تو را حمل بر رضایت تان کرده باشد

سادیسم و همچنین مازخیسم جنسی و زناشویی و جنسی

سادیسم و همچنین مازوخیسم جنسی و زناشویی و جنسی به ترتیب به معنای آزار گری و همچنین آزار طلبی جنسی و زناشویی و جنسی خواهند بود و همچنین جهت نسبت دادن هر یک از آن هم ها به یک فرد یا زوج، بایستی و حتما چند مؤلفه وجود داشته باشند:
اول آنکه خیالپردازی ها، میل ها و همچنین یا رفتارهایی مثل کتک زدن، فحش دادن و همچنین مجبور کردن غیره ای به اطاعت کردن (در سادیسم) و همچنین کتک خوردن، بسته شدن به تخت و همچنین تحقیر شدن (در مازوخیسم) بایستی و حتما دست کم به مدت شش ماه به صورت مکرر در فرد وجود داشته باشند. یعنی در صورتی که مثلاً سالی یک بار اتفاق بیفتد، آن معیار از او همچنین ساقط می می شود.
به غیر از آن، همسر فرد مبتلا از آن اوضاع راضی نیست و همچنین به آن هم به چشم یک عامل مخرب ارتباط و رابطه و همچنین یک تهدید نگاه می کند نه یک محرک لذت جنسی و زناشویی و جنسی.

جنبه سومی که جهت تشخیص آن اختلال ها مهم می باشد آن می باشد که چنین فردی یا شخصی آن هم قدر در فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین خیال آن رفتارها غرق می می شود و همچنین یا به طوری درگیر انجام آن رفتار ها می می شود که در کار، زندگی و همچنین روابط فرهنگی و اجتماعی دچار مشکل می می شود. نقطه دیگر آن می باشد که اشخاص مبتلا به آن دست از اختلال ها، تنها و فقط از راه درد وارد کردن و همچنین یا درد کشیدن، به لذت جنسی و زناشویی و جنسی می رسند و همچنین راه های دیگر جهت آن هم ها کارآمد نیست.

با توجه به آن چهار فاکتور که گفته شد، آیا در صورتی که زن یا شوهری گه گاهی جهت تنوع، خواهان کمی خشونت در ارتباط و رابطه باشد (نه شش ماه به دفعات مکرر)، و همچنین با شیوه های دیگر هم به آخر لذت برسد، و همچنین شوهر یا همسر خود از آن اوضاع راضی باشد و همچنین آن پیشامد جدید به کار و همچنین زندگی اش صدمه ای نزده باشد، یک بیمار مبتلا به اختلال آزار طلبی یا آزارگری جنسی و زناشویی و جنسی شناخته می می شود؟ باز هم پاسخ منفی می باشد. چرا که به غیر از آن چند عامل که مطرح شد، در مورد آن تیم از همسران که کم هم نیستند، آزار چه در وجه دادن و همچنین چه در وجه گرفتن آن هم، جدی نیست و همچنین از آن هم صرفاً جهت افزایش دادن هیجان ارتباط و رابطه بهره بری و استفاده می می شود نه به عنوان تنها راه ساخته یا ایجاد کننده ی لذت. آن در حالی می باشد که در اختلال های سادیسم و همچنین مازوخیسم جنسی و زناشویی و جنسی، صدمات کاملاً به نیت و اراده وارد کردن درد یا کشیدن درد اعمال می شوند و همچنین فرد مبتلا (شاید هم زوج مبتلا) به جز آن هم راه غیره ای جهت لذت جنسی و زناشویی و جنسی خود بلد نیست. قبل از آن هم، اختلالات سادیسم و همچنین مازوخیسم جنسی و زناشویی و جنسی اختلالاتی نادر خواهند بود و همچنین اشخاص کمی به آن هم ها مبتلا می شوند.

اشخاص مبتلا به آن دست از اختلال ها، تنها و فقط از راه درد وارد کردن و همچنین یا درد کشیدن، به لذت جنسی و زناشویی و جنسی می رسند و همچنین راه های دیگر جهت آن هم ها کارآمد نیست

حالا با آن توصیفات در صورتی که تو از رَویه ی گاه گاهی همسرتان جهت وارد کردن درد به عنوان یک شیوه ی تنوع قسمت و بخش راضی نیستید، قبل از هر اقدامی با او صحبت کنید و همچنین احساستان را به او بگویید. چرا که آن امکان وجود دارد که او سکوت تو را حمل بر رضایت تان کرده باشد و همچنین بر همین اساس به تنوعی که به خیال خودش در ارتباط و رابطه تان به وجود آورده مصرّ باشد. مثل دائما یادتان باشد که در زمان صحبت کردن از «من» به جای «تو» بهره بری و استفاده کنید مثلاً بگویید «من از آن شکل از دخول آزرده می شوم» و همچنین یا «من از آنکه بخواهم تلاش کنم دردی به تو وارد کنم اذیت می شوم». 
با مشورت او راه های غیره ای را طراحی و همچنین امتحان کنید. سعی کنید با کمک جایگزین های مناسب، ارتباط و رابطه تان را لذت قسمت و بخش تر و همچنین غنی تر کنید.
در صورتی که اصرار او پا بر جا باقی ماند و همچنین یا دفعات یا شدت آن هم افزایش پیدا کرد، به یک درمانگر رفتارهای جنسی و زناشویی و جنسی رفت و آمد و مراجعه کنید

منبع : تبیان

9 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

1 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


2 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

3 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

4 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

5 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

6 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

7 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

8 جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی

sabt جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


امکانات فوق شامل خریدارای سی دی مقالات وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین مجموعه آموزشی زوج خوشبخت نیز می می شود


دیدن دسته بندی :

بازدید :
۴۱۴


قسمت و بخش ویژه کاربران عضو سامانه سرویس ها و خدمات

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


مشاوره آنلاین

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


سفارش مقاله

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


مشاوره تلفنی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


ویدئو های اموزشی و همچنین سلامت

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


مشاوره حضوری

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


قسمت و بخش آموزشی ویژه متاهلین

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


پرسش و همچنین پاسخ جنسی و زناشویی و جنسی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


پرسش و همچنین پاسخ احکام شرعی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


پرسش و همچنین پاسخ علم پزشکی جدید

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


پرسش و همچنین پاسخ پیامکی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


آزمون آمادگی ازدواج

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


گرفتن بسته های آموزشی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


کلاسها و همچنین دوره های آموزشی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


گرفتن پیامکهای ا»وزشی

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


مشاوره ازدواج

tick جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


مشاوره جنسی و زناشویی و جنسیmataleb جنسی و زناشویی: عوارض خشونت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک