آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » ارتباط: با نمک زیاد، زندگی را شور نکنید

ارتباط: با نمک زیاد، زندگی را شور نکنید

مطلب: با نمک زیاد، زندگی را شور نکنید در تاریخ ۲۳ January 2016 | 9:24 am نشر یافته شده شده می باشد.
به به گفته ۸ ثانیه:

هفته نامه زندگی مثبت: اختلاف و همچنین گاهی دعوا تا چه حد در زندگی جنسی و زناشویی طبیعی می باشد و همچنین در صورتی که از چه حدی بگذرد نگران کننده می می شود؟

«دعوا نمک زندگی می باشد!»، «زن و همچنین شوهر دعوا کنند، ابلهان (دور از جان تو!) باور کنند!» آن جمله ها را تا به حال چند بار از زبان پهناور و بزرگ ترهایتان شنیده اید؟ آیا تو به آن حرف ها باور دارید؟ آیا واقعا دعواهای زن و همچنین شوهری کاملا طبیعی وب خشی از زندگی جنسی و زناشویی خواهند بود؟ برعکسش چگونه و چطوری؟ دور و همچنین برتان زوجی را سراغ دارید که در همه دورهمی ها با افتخار مدام بگویند: «ما که هیچ مشکلی با هم نداریم و همچنین سر همه چیز با هم توافق داریم»؟! به نظرتان می می شود ۲ فرد یا شخص کنار هم زندگی کنند و همچنین اصلا با هم اختلاف نداشته باشند؟

دعواکردن طبیعی می باشد؟!

متاسفانه در جامعه تعابیری وجود دارد که می گوید دعوای بین زن و همچنین شوهر خیلی طبیعی می باشد و همچنین دعوا در زندگی همه همسران وجود دارد و همچنین در صورتی که زن و همچنین شوهری دعوا می کنند، کسی تصور نکند که مشکل جدی وجود دارد و همچنین خیلی طبیعی می باشد و همچنین… در صورتی که منظور از دعوا رفتارهای پرخاشگرانه می باشد به معنای آنکه زن و همچنین شوهر حقوق یکدیگر را رعایت نکنند و همچنین هر کدام- زن یا مرد تفاوتی نمی کند- رفتاری می کنند که به یکدیگر آسیب فرهنگی و اجتماعی، جسمی و همچنین… می زند، مسلما طبیعی نیست و همچنین نمی قدرت گفت «رفتارهای پرخاشگرانه بین زن و همچنین شوهر خیلی طبیعی می باشد»!

به نظر من، بهتر می باشد به جای آنکه بگوییم دعوای بین زن و همچنین شوهر طبیعی می باشد، بگوییم «اختلاف بین زن و همچنین شوهر طبیعی می باشد» به هر حال همه زن و همچنین شوهرها در بعضی موارد با هم اختلاف نظر دارند و همچنین آن اختلاف نظر گاهی به دلیل فراهم نبودن امکانات گفت و همچنین گو، ممکن می باشد به تعارض تغییر پیدا کردن می شود. گاهی آن تعارض ها آنقدر جدی می می شود که همسران مجبور می شوند در آن هم مورد خاص سکوت کنند یا صحبت کردن در مورد اش را به تعویق بیندازند.

در صورتی که منظور از دعوا کردن همین اختلاف نظرها و همچنین تعارض ها باشد، مسلما آن موضوع بین زن و همچنین شوهرها وجود دارد و همچنین امری کاملا طبیعی می باشد.

755754 230 ارتباط: با نمک زیاد، زندگی را شور نکنید


ما تفاهم کامل داریم!

در اینجا بحث مهم غیره ای پیش می آید؛ آیا همسرانی وجود د ارند که در تمام مسائل با هم تفاهم داشته و همچنین هیچ اختلاف نظری با هم نداشته باشند؟

در پاسخ به آن سوال بایستی و حتما بگویم به رغم همه تمهیداتی که اشخاص قبل از ازدواج جهت مقوله انتخاب همسر در نظر می گیرند، حتی هنگام و زمانی که از جلسات مشاوره پیش از ازدواج کمک می گیرند، حتی در صورتی که اشتراکات بسیاری بین رفتار خود و همچنین فرد مورد نظر پیدا کرده و همچنین دوره آشنایی و همچنین نامزدی طولانی و همچنین مناسی داشته باشند و همچنین با رعایت بسیاری مسائل دیگر، باز نمی توانیم زن و همچنین شوهری پیدا کنیم که در تمام مسائل و همچنین پیشامدهای زندگی، با هم متفق القول باشند.

گاهی همسرانی را می بینیم که می نامند: «ما هیچ اختلاف نظری با هم نداریم!» که من آن موضوع را بعید می دانم؛ احتمال دارد در یک ارتباط و رابطه زن و همچنین شوهری، یکی از طرفین، شیوه رفتاری «کنترلی» با شوهر یا همسر خود داشته باشد و همچنین به آن ترتیب فرد زن یا شوهر خود را به مدل ارتباطی منفعلانه می برد. یا بعضی اشخاص به خاطر سبک شخصیتی خودشان، هنگام و زمانی که وارد ارتباط و رابطه ازدواجی می شوند، سبک ارتباطی منفعلانه دارند و همچنین تبعیت محض از خودشان نشان می دهند. مسلما آن تبعیت محض، همراه با احساس رضایتمندی نیست بلکه معمولا به دلیل ترس و همچنین نگرانی از ابراز نظر مخالف با همسر می باشد بنابراین در چنین شرایطی، نبود اختلاف نظر بین زن و همچنین شوهر نشان دهنده یک آسیب در ارتباط و رابطه می باشد.

نگذارید اختلاف نظرهایتان به «دعوا» تغییر پیدا کردن شوند

معمولا اختلاف نظرهای بین همسران به ۲ تیم تقسیم می می شود؛ یکی اختلاف نظر در مورد مسائل جزئی و همچنین یکی هم مسائل اساسی و همچنین جدی زندگی مثل اعتقادات و همچنین ایدئولوژی، شیوه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل (کار کردن یا نکردن)، تحصیلات (درس خواندن یا نخواندن) و همچنین بحث مدیریت منابع اقتصادی و همچنین مدیریت مالکیت.

اختلاف نظر در مورد مسائل اساسی آن هم اختلاف دیدگاه هایی می باشد که در اولین فرصت ممکن بایستی و حتما بین زن و همچنین شوهر حل می شود و همچنین به تفاهمی قابل رضایت طرفین برسد.

طبیعتا هنگام و زمانی که آن مسائل حل نشده باقی بمانند، اختلاف نظرهای متفاوتی از آن هم منشعب می می شود که به چالش های مکرر تغییر پیدا کردن می می شود و همچنین باعث فرسودگی نظام خانوادگی (زوج و همچنین فرزندان) خواهدشد. متاسفانه آن مسائل در سطح جامعه ما، بین همسران خیلی زیاد زیاد می باشد و همچنین معمولا آنها یا اصلا در آن موارد صحبت نمی کنند تا آنکه یک مرتبه و همچنین در شرایطی خاص مطرح و همچنین به یک بحران تغییر پیدا کردن می می شود یا یک مساله مطرح ولی باید توجه داشت به عنوان یک مجادله، نیمه تمام رها و همچنین باز در مقاطع دیگر تکرار می می شود.

پیشنهاد جدی آن می باشد که در صورتی که خود همسران می توانند در آن موارد به تفاهم برسند، هر چه سریع تر و همچنین در اولین فرصت زمانی آن کار را انجام دهند. ولی باید توجه داشت در صورتی که خودشان به تفاهم نمی رسند، به مشاوران حوزه خانواده رفت و آمد و مراجعه کنند تا با جمع بندی مسائل، به یک دیدگاه واحد برسند. البته اشخاص نباید از مشاور، انتظار قضاوت کردن داشته باشند؛ وظیفه مهندسین و متخصصین حوزه مشاوره و همچنین روان شناسی، هدایت زن و همچنین شوهر به سمت یک دیدگاه سالم می باشد. یعنی دیدگاهی که منافع هر ۲ طرف را از لحاظ روانی، عاطفی، احساسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی در نظر می گیرد و همچنین به جای آنکه قضاوت کند چه کسی (زن یا مرد) درست می گوید، با توجه به پیامدها، به آن موضوع دقت می کند که کدام شیوه اندیشیدن و همچنین کدام شیوه اجرا و همچنین ارتباط سالم تر می باشد. بنابراین با آن ذهنیت به فرد متخصص حوزه مشاوره و همچنین روان شناسی رفت و آمد و مراجعه می کنیم که او نقل قولی عملی را برایمان گفتن و همچنین چارچوبی علمی برایمان ترسیم می کند که تبعیت از آن چارچوب، می تواند به رفع تعارض های ما کمک کند.

755755 625 ارتباط: با نمک زیاد، زندگی را شور نکنید


«پذیرش» بخشی از حل تعارض می باشد

حتما شنیده اید که می نامند «زن و همچنین شوهر بایستی و حتما با هم کنار بیایند تا زندگی شان سر پا بماند.» و همچنین بخشی از حل تعارض، همین پذیرش می باشد؛ یعنی پذیرش تفاوت هایی که بین دیدگاه های فرد و همچنین شوهر یا همسر خود وجود دارد ولی باید توجه داشت مواقعی هست که آن اختلاف دیدگاه ها آسیب زننده می باشد؛ فرض کنید فردی در نظام خانواده، شخصیتی وسواسی دارد و همچنین همه کارهایش را با آداب و همچنین نظم ویژه ای انجام می دهد. فرد دیگر در نقطه مقابلش می باشد و همچنین کاملا بی نظم.، آشفته و همچنین به هم ریخته می باشد!

فرد شلخته نمی تواند بگوید: «همسرم بایستی و حتما با شلختگی من کنار بیاید!» یا فرد وسواسی نمی تواند بگوید: «من همین که هستم، همسرم بایستی و حتما با آن نظم و همچنین چارچوب کنار بیاید!» قطعا آن ۲ فرد یا شخص به یکدیگر آسیب می زنند. پس جهت رفع آن تعارض شیوه ارتباطی یا تعارض شیوه ارتباطی یا تعارض مدیریت ارتباط، هر ۲ طرف بایستی و حتما راهکارهایی ارائه کنند که ابعادی از طرف مقابل را بپذیرند و همچنین ابعادی از خود که تیزتر و همچنین آسیب زننده می باشد، اصلاح کنند. به آن ترتیب حد تعادل ارتباط رعایت می می شود و همچنین هر ۲ طرف سالم می مانند.

ارتباط و رابطه تان آسیب دیده می باشد؟

وجود اختلاف های تکرارشونده بین همسران، که به مرور به مجادله (لفظی یا جدی تر از آن هم) تغییر پیدا کردن می شود، نشان دهنده وجود آسیب در ارتباط و رابطه آنهاست و همچنین آن هم روش که قبلا هم در آن مورد صحبت کردیم، وجود آن آسیب ها به معنی ماهر نبودن زن و همچنین شوهر در تجربه و مهارت بالا های پایه زندگی مشترک شامل توانایی برقراری ارتباط موثر (رفتار جراتمندانه و همچنین مدیریت خشم) و همچنین مهم تر از آن هم تجربه و مهارت بالا حل مساله و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری می باشد.

مسلما هنگام و زمانی که زن و همچنین شوهر تجربه و مهارت بالا های پایه زندگی مشترک را بلد نباشد، اختلاف دیدگاهشان به اختلاف نظرهای مکرر تغییر پیدا کردن می می شود و همچنین اختلاف نظرها به مجادله می انجامد و همچنین بعد از آن هم به چیزی که به «دعوا» مشهور می باشد، اتفاق می افتد. در سطح جامعه کارگاه هایی تحت عنوان کارگاه تجربه و مهارت بالا زندگی برگزار می می شود. مجموعه ۱۰ کارگاه که معمولا با  کارگاه تجربه و مهارت بالا برقراری ارتباط موثر آغاز می می شود و همچنین به ترتیب کارگاه های جراتمندی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، خودآگاهی، حل مساله و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری.

مدیریت زمان و همچنین در نهایت کارگاه فکر کردن و اندیشیدن خلاق و همچنین نقاد می باشد و همچنین همه اینها تجربه و مهارت بالا های پایه ای خواهند بود که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد همسران یاد بگیرند. کنار آن کارگاه ها ۲ تجربه و مهارت بالا دیگر هم  آموزش داده می می شود؛ یکی پیشگیری از خلق منفی (افسردگی) که به زندگی سالم تر کمک می کند و همچنین غیره ای تجربه و مهارت بالا حل تعارض که در آن کارگاه اشخاص یاد می گیرند تعارض هایشان را با اطرافیان خود حل کنند.

کارشناس: مهرداد کاظم زاده عطوفی، روان شناس بالینی و همچنین دبیر انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران

تنظیم: ستاره سمائی


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک