آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

مطلب: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی در تاریخ ۲۰ January 2016 | 11:31 pm نشر یافته شده شده می باشد.
به به گفته ۸ ثانیه:

موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

موارد پر اهمیت از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

موارد و نکات مهم ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی جهت زنان و همچنین مردان

در صورتی که همسر تو خود ارضایی می کند به معنای آن می باشد که از زندگی جنسی و زناشویی و جنسی خود لذت نمی برد

آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن غلط می باشد. شریک جنسی و زناشویی و جنسی تو خود ارضایی می کند؟ آن به معنای آن نیست که در زندگی جنسی و زناشویی و جنسی تو مشکلی وجود دارد. آن یعنی آن که شریک تو انسان می باشد. ۹۱% مردان زیر ۷۰ سال شمسی و همچنین ۷۶% از زنان خود ارضایی می کنند.
خودارضایی منافعی هم دارد : باعث تخفیف استرس می می شود، در تسکین دردهای PMS در زنان کمک کننده می باشد و همچنین انزال زودرس در مردان را کاهش می دهد و همچنین حتی ممکن می باشد به خوابیدن تو نیز کمک کند.

آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نیز اشتباه می باشد. در واقع کمتر از ۱۵ قسمت و بخش از زوج ها به روش همزمان به آخر لذت جنسی و زناشویی و جنسی می رسند. در صورتی که تو همواره تلاش می کنید که به روش همزمان با شریک جنسی و زناشویی و جنسی خود به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد برسید به خودتان استراحتی بدهید! جهت اکثرا و بیشتر زوج ها انجام آن کار غیر ممکن می باشد. تلاش کردن در آن باره تنها باعث ساخته یا ایجاد یک فشار بیهوده در ارتباط و رابطه تو می می شود و همچنین معمولا به نا امیدی منجر می می شود. به جای آن هم سعی کنید به نوبت عمل کرده و همچنین هر یک به نوبه خود به لذت برسید. به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد همزمان به عنوان یک پدیده زیبا ولی نادر، مانند دیدن یک شهاب سنگ بنگرید.

یکی از اشتباهات مخصوص زنان و دختران جوان در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی آن می باشد که وانمود می کنند به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد رسیده اند. وانمود کردن ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد در صورتی که باعث احساس بهتری در شریک تو می شود ممکن می باشد به نظر عمل مهربانانه ای برسد. پس مشکل در کجاست؟ اول آن که تو لذت خودتان را نادیده گرفتن می کنید که آن یک عادت بد می باشد. دوم، در صورتی که تو وانمود به ارضا شدن جنسی و زناشویی و جنسی زن و مرد شدن کنید به شریک خود تصور اشتباهی می دهید. مواقعی که همسرتان فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کند تو رضایت دارید در واقع هیچ فایده ای ندارند. در طولانی مدت با تقویت آن تصورات اشتباه باعث یک زندگی جنسی و زناشویی و جنسی نه چندان رضایت قسمت و بخش می شوید.

مردان اکثرا و بیشتر از زنان به ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند

آن یکی از آن هم کلیشه هایی می باشد که به نظر می رسد واقعیت داشته باشد. یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که به روش متوسط مردان ۲ برابر زنان به ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند. البته آن بدان معنا نیست که ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی جهت زنان کم اهمیت می باشد و همچنین یا آن هم ها اصلا در مورد آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمی کنند! نتایج همین مطالعه نشان داده می باشد که زنان به روش متوسط ۱۰ بار در روز به ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند.

مردها قادرند که در هر زمان و همچنین در هر مکانی ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی داشته باشند

آن فکر کردن و اندیشیدن غلط می باشد. تعداد بسیاری از زنان غافلگیر و همچنین حتی متاسف می شوند هنگام و زمانی که می بینند که شریکِ آن هم ها در حال و همچنین هوای ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی نیست. به دنبال آن پس نتیجه آن می شود که گیری نباشید که حتما یک موضوع عمقی و همچنین باره ای در میان می باشد. تو به خوبی می دانید که حوصله ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی نداشتن چه حسی دارد. همسر تو ممکن می باشد تنها و فقط خسته باشد و همچنین یا آنکه یک روز بد داشته می باشد، آن موضوع ممکن می باشد جهت هر کسی اتفاق بیفتد. در فرصتی دیگر می توانید مجددا تلاش کنید.

هنگام صحبت در مورد معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی به روش کامل صداقت داشته باشید

آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن هم غلط می باشد. تعجب کردید؟ در صورتی که تو با جنبه هایی از زندگی جنسی و زناشویی و جنسی خود مشکل دارید بایستی و حتما در مورد آن هم صحبت کنید. ولی باید توجه داشت آن بدان معنی نیست که بایستی و حتما تک تک شکایت های خود را فهرست کنید. ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی یک موضوع حساس می باشد و همچنین ممکن می باشد شریک خود را ناخوش و غمگین کنید. سعی کنید که گفتگو را با نوعی حالت مثبت پیش ببرید. سعی کنید به جای اشاره به معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی، بر روی جنبه های که از آن هم ها لذت می برید تاکید کنید و همچنین او را تشویق کنید که آن هم ها را اکثرا و بیشتر انجام دهد. هیچگاه در طول ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی یک بحث جدی در مورد عدم تحقق خواسته های جنسی و زناشویی و جنسی خود را باز نکنید. آن بحث به جای خوبی نخواهد رسید!

در موضوع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی مردان بیشتز از زنان بصری خواهند بود

کاملا درست می باشد. آن هم یک کلیشه دیگر می باشد که توسط تحقیقات علمی اثبات و یا تایید شده می باشد. آن بدان معنی نیست که زنان بصری نیستند، ولی باید توجه داشت راه های غیره ای هم جهت برانگیختگی در آن هم ها وجود دارد. مردان اکثرا و بیشتر توسط نشانه های بصری برانگیخته می شوند. اگرهمسر تو تمایل دارد که با چراغ های روشن ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی داشته باشد و همچنین دائما تو را به ستوه می آورد که لباس های زیر دوست داشتنی و جذاب بپوشید بایستی و حتما بابت آن هم از بیولوژی تشکر کنید.

به روش متوسط مردان ۲ برابر زنان به ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند

هر شب موقع خوابیدن در مورد مسایل روزمره کاری صحبت می کنید

انجام آن کار نیز اشتباه می باشد. اکثرا و بیشتر زوج ها زمان بسیاری جهت تنها بودن با یکدیگر ندارند. علت آن می باشد که ساعت های بعد از کار هر روز خدا به صحبت در مورد مسایلی زیرا و به درستی که صحبت های کاری، جشن تولد بچه ها و همچنین بودجه هفتگی می گذرد. جهت بهبود زندگی جنسی و زناشویی و جنسی خود یک اراده و تصمیم راسخ آگاهانه بگیرید که قبل از خوابیدن و همچنین در رختخواب در مورد مسایل استرس زا صحبت نکنید. بله درست می باشد، در مورد آن مسایل هم بایستی و حتما صحبت می شود! به جای آن هم سعی کنید که در مورد آن مسایل در طول روز صحبت کنید.

برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی کردن جهت ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی حالت رمانتیک آن هم را از بین می برد

غلط می باشد. هنگام و زمانی که صحبت از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به میان می آید برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی یک موضوع ناخوشایند به نظر می رسد. البته در آغاز یک ارتباط، روابط زناشویی و جنسی و زناشویی و جنسی خود جوش زیاد پیش می آید ولی باید توجه داشت با گذشت زمان و همچنین به ویژه هنگامی که تو درگیر مسایل کاری و همچنین بچه ها می شوید تنها تکیه کردن بر خود جوش بودن روابط اشتباه محض می باشد. ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به راحتی توسط مسایل استرس زای زندگی روزمره به کنار رانده می می شود.

در صورتی که برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی جهت ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به نظرتان غیر رومانتیک می رسد دوباره در مورد آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید! به یاد داشته باشید که تعطیلات روزهای سرگرم کننده ای خواهند بود که جهت آن هم ها برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی می کنیم. پس چه اشکالی دارد که جهت ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی هم برنامه جذاب و جالب و خوب داشته باشیم؟

در صورتی که همسر تو به روش ناگهانی در رختخواب پیشنهاد یک چیز جدید را می دهد بایستی و حتما نگران شوید

خیر. گاهی اوقات زنان هنگامی که شریکشان پیشنهاد چیز جدیدی را می دهد مضطرب می شوند. آن ممکن می باشد از سوی آن هم ها به عنوان نشانه ای از نارضایتی تعبیر می شود. سعی کنید که اینگونه فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نکنید. به یاد داشته باشید که ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی دائما در حال رشد و همچنین تغییر می باشد. چرا بایستی و حتما در طول زندگی و همچنین به مدت ۶۰ سال شمسی آن هم چیزهای تکراری را در رختخواب انجام دهید؟ در صورتی که از پیشنهاد شریکتان خوشتان نیامده می باشد تنها و فقط کافی می باشد جواب منفی بدهید، ولی باید توجه داشت در عوض به پیشنهادهای جدیدی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید که طراوت را به زندگی تو بیاورد.

هنگام و زمانی که صحبت از تجربیات جدید در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی می باشد

بایستی و حتما از قبل حدود خود را مشخص کنید. می خواهید در رختخواب چیز جدیدی را امتحان کنید؟ فوق العاده می باشد. تجربه های جدید جنسی و زناشویی و جنسی به حفظ طراوت ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی کمک می کنند. تنها و فقط بایستی و حتما محدودیت های خود را از قبل مشخص کنید. بعضی از زنان نگران خواهند بود که در صورتی که فهرستی از کارهایی که دوست ندارند را ارایه کنند ممکن می باشد غیر قابل انعطاف و همچنین مقید  به نظر برسند. ولی باید توجه داشت تنظیم دستورالعمل های مشخص قبل از آنکه ارتباط و رابطه را شروع کنید خوب می باشد. آن باعث می می شود که هر دوی تو احساس راحتی کنید و همچنین ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بهتری داشه باشید.

در یک زندگی جنسی و زناشویی و جنسی ایده ال تعداد دفعات مشخصی از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی وجود دارد

آن فکر کردن و اندیشیدن نیز اشتباه می باشد. تعداد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی مهم نیست. در صورتی که تو خود را با تعداد دفعاتی که بایستی و حتما ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی داشته اید مشغول کرده اید و همچنین یا آنکه چه تعداد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی طبیعی می باشد جهت تو خبرهای خوبی داریم. هیچ مقدار ایده آل و همچنین توصیه شده ای جهت تعداد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی وجود ندارد. بنابراین می توانید از نگران بودن بابت تعداد دفعات ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی اشخاص دیگر دست بردارید و همچنین به جای آن هم بر روی ارتباط و رابطه خود تمرکز کنید. چه تعداد ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی هر دو فرد یا شخص تو را راضی نگه می دارد؟ آن مساله ای می باشد که واقعا اهمیت دارد.

اتاق خوابتان را مرتب کنید تا ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بهتر داشته باشید

بله درست می باشد. در اینجا صحبتی از اتاق های لوکس نیست بلکه در مورد آن می باشد که اتاق خواب های اکثر اشخاص به انباری جهت لباس های نشسته، انبوهی از مجلات پر از گرد و همچنین خاک و همچنین اسباب بازی های بچه ها تغییر پیدا کردن شده می باشد. قرار گرفتن در حال و همچنین هوای ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به آن معنی می باشد که بایستی و حتما عواملی را که ساخته یا ایجاد حواس پرتی می کنند حذف کنید و همچنین اینکار هنگام و زمانی که راحت تر می می شود که اتاق تو پر از وسایلی نباشد که زندگی کسالت بار هر روز خدا را به یاد تو می آورد. اتاق خود را خلوت کنید و همچنین یک محیط خنثی و همچنین آرامش قسمت و بخش جهت خود فراهم کنید.

منابع :

abirooz.com
seemorgh.com

beytoote.com

9 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

1 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی


2 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

3 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

4 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

5 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

6 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

7 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

8 همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

sabt همسرداری: موارد و نکات پر اهمیت در ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی


امکانات فوق شامل خریدارای سی دی مقالات وبسایت و مرکز خبرهای جدید و همچنین مجموعه آموزشی زوج خوشبخت نیز می می شودلینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک