آخرین اخبار
خانه » تفریحی » تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (۲۰۱)

تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (۲۰۱)

مطلب: مینی شعر (۲۰۱) در تاریخ ۳۱ December 2015 | 12:58 pm نشر یافته شده شده می باشد.
به به گفته ۸ ثانیه:

برترین ها: شعر، نشانه یک زندگی عالی و همچنین بشری می باشد. شهروندان و مردم شهر با خیال زندگی می کنند و همچنین بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر می باشد، پس آن واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و همچنین شعر، حقیقتی می باشد که در صورتی که نمی می شود سراینده آن هم بود، می قدرت دست کم خواننده آن هم شد و همچنین از روزمرگی رهید.
شعر در کوتاه ترین و همچنین موجزترین و همچنین خوش آهنگ ترین و همچنین مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که جهت عقل، نامفهوم و همچنین موهوم و همچنین بیگانه می باشد، ولی باید توجه داشت جهت دل و همچنین جان، آشنا و همچنین حس شدنی می باشد. شعر، میزبانی صادق می باشد که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و همچنین آنان را به ساحت ناممکن ها و همچنین ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و همچنین باور کنند که در صورتی که ایمان و همچنین عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می می شود. 
در آن سری مباحث و مطالب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب ابیات زیبا و همچنین تاثیرگذار با تایپوگرافی های متغایر و متفاوت، به کمک صفحات متنوع و گوناگون و مختلف در شبکه های فرهنگی و اجتماعی در اختیار تو قرار دهیم. باز هم مثل دائما پذیرای پیشنهادات و همچنین انتقادات تو همراهان همیشگی مجله اینترنتی برترین ها خواهیم بود.
739291 523 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739292 277 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739293 880 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739294 664 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739295 619 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739296 764 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739297 136 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739298 363 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739299 856 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739300 261 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739301 418 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739302 587 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739303 972 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739304 608 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)
739305 335 تفریحی و سرگرم شدن: مینی شعر (201)


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک