آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » ارتباط: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید!

ارتباط: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید!

مطلب: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید! در تاریخ ۲۹ September 2015 | 10:30 am نشر یافته شده شده می باشد.
به نقل از ۸ ثانیه:

bartarinha ir ارتباط: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید!

هفته نامه زندگی مثبت: تو هم هنگام و زمانی که برایتان خواستگار می آید یا به خواستگاری می روید، مته به خشخاش می گذارید که مدرک طرف بسیاری پایین می باشد و همچنین کلاس ندارد؟! شاید هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید خیلی مدرکش بالاست و همچنین ممکن می باشد جلویش کم بیاورید!

به نظرتان سطح تحصیلات همسر بعدی تان بایستی و حتما مثل خودتان باشد؟ از تو پایین تر باشد یا بالاتر که احساس خوشبختی کنید؟! در صورتی که همسرتان بعد از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، با او موافقت می کنید یا برایش مانع می تراشید؟ اصلا سطح سواد در ذهن تو به چه معنی می باشد و همچنین چه نقشی در انتخاب همسر بعدی تان دارد؟

634926 380 ارتباط: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید!

هر کس دیدگاه خودش را دارد

واقعیت و حقیقت آن می باشد که تفاوت سطح تحصیلات به نگرش هر دو طرف بستگی دارد؛ یعنی نمی توانیم بگوییم اختلاف در سطح تحصیلات به صورت بالقوه می تواند باعث ساخته یا ایجاد اختلاف در روابط می شود. ممکن می باشد فرد در خانواده ای پهناور و بزرگ شده باشد که اهمیت ویژه ای جهت تحصیلات قائل باشند؛ بنابراین هنگام و زمانی که چنین فردی، همسری با سطح تحصیلات پایین انتخاب کند، مثل هر معیار غیره ای که جهت خانواده ها مهم می باشد، مسلما عواقبی را در پی خواهد داشت ولی باید توجه داشت ممکن می باشد سطح تحصیلات مثل سایر موضوع ها و همچنین معیارها جهت خود شخص مهم نباشد و همچنین مشکلی را هم جهت او ساخته یا ایجاد نکند.

یعنی بحث و داستان تفاوت سطح تحصیلات مثل سایر موارد نسبی می باشد و همچنین بهتر می باشد در مواردی که تفاوت سطح تحصیلات خیلی زیاد فاحش (مثلا یک فردی که سیکل یا دیپلم دارد با فردی که فوق لیسانس دارد) می باشد، علت ادامه ندادن تحصیل فرد بررسی کردن می شود.

یعنی در صورتی که حتی قرار باشد فرد را بر اساس مدرک تحصیلی اش قضاوت کنیم، بهتر می باشد دلیل ترک تحصیلش را بشنویم و همچنین بعد ببینیم باز هم دوست داریم آن هم فرد را به عنوان همسر بعدی مان انتخاب کنیم یا نه.
آنکه فرد جهت ازدواج کردن تنها و فقط یک معیار (مثلا سطح تحصیلات) داشته باشد، خیلی زیاد نادرست می باشد چرا که اشخاص یک بعدی نیستند و همچنین بایستی و حتما به همه ابعاد آنها توجه می شود.

نکند دیدش بسته باشد!

دانشگاه رفتن غیر از آنکه فرصت تحصیل و همچنین سوادآموزی را در اختیار اشخاص قرار می دهد، فرصت تجربه فضایی متغایر و متفاوت از فضای مدرسه را هم در اختیارشان می گذارد که می توانند در برخورد با جنس مخالف رفتاری پخته و همچنین مناسب از خود نشان دهند. به همین دلیل شاید یک دختر خانم یا آقا پسر دانشگاه رفته تصور کند همسر بعدی اش هم حتما بایستی و حتما تحصیلات دانشگاهی داشته باشد تا در روابط فرهنگی و اجتماعی اش با جنس مخالف، دچار مشکل و همچنین سوءبرداشت نشود ولی باید توجه داشت بایستی و حتما گفت ضعف های رفتاری در اشخاص دانشگاه رفته کم نیست و همچنین بعضی ها با وجود تجربه فضای دانشگاه، باز هم هنگام قرار گرفتن در محیط های مختلط، دچار مشکل می شوند؛ ضمن آنکه ممکن می باشد فردی دانشگاه نرفته باشد ولی باید توجه داشت به واسطه وارد شدنش به بازار کار با تجربه فضاهای مشابه دانشگاه مثلا شرکت در کلاس های متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین … تجربه و مهارت بالا تعامل فرهنگی و اجتماعی با دیگران را به خوبی یاد گرفته باشد.

634927 753 ارتباط: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید!

بنابراین صرف دانشگاه رفتن یا نرفتن نمی تواند مشخص کردن کننده خصوصیات مشخص و همچنین معین در همه اشخاص باشد. بهتر می باشد اشخاص پیش از ازدواج تمام مسائلی که برایشان مهم می باشد، بررسی کردن و همچنین در موردش با فرد مورد نظرشان جهت ازدواج صحبت کنند.

تحصیلات بالاتر = درک بالاتر؟!

سطح تحصیلات به هیچ وجه نمی تواند بیانگر درک و همچنین شعور بالاتر باشد. اساسا جهت هیچ کدام از روابط انسانی نمی قدرت مثل ارتباط و رابطه ریاضی یک تعریف خطی گفتن کرد که مثلا در صورتی که سطح تحصیلات بالا باشد، درک و همچنین شعور هم بالاست، پس در صورتی که تحصیلات پایین باشد، درک و همچنین شعور پایین می باشد!

مسلما اینطور نیست و همچنین حتی با نگاهی به تاریخ فرهنگی مان متوجه می شویم که چند نسل پیش از ما تحصیلات مختص طبقه ثروتمند جامعه بود و همچنین هر فردی اجازه تحصیل نداشته ولی باید توجه داشت در جامعه امروز که امکان تحصیل جهت همه اشخاص زیاد می باشد، فرصت های شغلی و همچنین درآمدزایی جهت همه وجود ندارد. تا حدودی طبیعی می باشد که بعضی اشخاص به خصوص پسرها، ترجیح دهند به جای اختصاص دادن وقت شان به درس خواندن، کار یاد بگیرند.

امروزه عصر تجربه و مهارت بالا می باشد و همچنین مدرک تحصیلی چندان مهم نیست. در عین حال بعضی دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین پسران جوان، شأن و همچنین شخصیت اشخاص را با مقدار و اندازه و میزان تحصیلات و همچنین موقعیت فرهنگی و اجتماعی شان می سنجند؛ بنابراین بایستی و حتما ببینیم جایگاه «سطح تحصیلات» در روان هر فرد، کجاست و همچنین خوب می باشد هر کس قبل از انتخاب همسر بعدی اش، از خودش آن سوالات را بپرسد: «چرا تحصیلات جهت من مهم می باشد؟ زیرا و به درستی که جایگاه فرهنگی و اجتماعی ویژه ای را همراه می آورد یا به آن دلیل که می توانم به دیگران بگویم همسرم دکتر یا مهندس می باشد؟ شاید هم به آن ترتیب اقتدار و قدرت بیشتری به دست می آورم! شاید هم به آن علت که همه اشخاص فامیل من حداقل فوق لیسانس دارند، پس همسرم بایستی و حتما مدرکی مشابه یا بالاتر داشته باشد!»

سطح تحصیلات جهت هر فردی معنی و همچنین مفهوم ویژه ای دارد و همچنین هنگام انتخاب همسر، فرد بایستی و حتما به آن نقطه توجه کند که «آیا آن معنی و همچنین مفهومی که از تحصیلات در ذهن من می باشد، تضمین کننده خوشبختی ام خواهد بود یا نه؟ آن مدرک تحصیلی چقدر می تواند در خوشبختی من موثر باشد؟»

پس هنگام و زمانی که بتوانیم جایگاه و همچنین مفهوم سطح تحصیلات را در ذهن مان مشخص کنیم، آن هم وقت می توانیم اراده و تصمیم راسخ درستی در مورد معیار «سطح تحصیلات» در انتخاب همسر داشته باشیم. در واقع فرد بایستی و حتما سعی کند از فکر کردن و اندیشیدن غالب جامعه در مورد سطح تحصیلات خارج می شود و همچنین با فکر کردن و اندیشیدن در آن مورد به دیدگاه درستی دست پیدا کند.

مرد بایستی و حتما باسوادتر باشد؟!

در قبل عامه جامعه بر آن باور بودند که پول و همچنین تحصیلات عالی نماد اقتدار و قدرت می باشد و همچنین آن نگاه هر چند کمرنگ، هنوز وجود دارد و همچنین از آنجا که باز آن تصویر جا افتاده تر می باشد که اقتدار و قدرت بایستی و حتما در دستان مرد باشد، در صورتی که جهت آقایی تحصیلات، موقعیت فرهنگی و اجتماعی، ثروت و همچنین … نشان دهنده اقتدار و قدرت باشد و همچنین عقیده داشته باشد که اقتدار و قدرت بایستی و حتما در دستان مرد باشد، قطعا ازدواج او با خانمی که تحصیلات بالاتری دارد، عواقب بدی خواهد داشت و همچنین ازدواج شان با مشکل روبرو خواهد شد ولی باید توجه داشت از آنجا که روحیه اشخاص با هم متغایر و متفاوت می باشد، هیچ قانون کلی جهت آن موضوع وجود ندارد؛ همانطور که در اطراف مان آقایانی را سراغ داریم که مثلا خودشان لیسانس دارند و همچنین همسرشان را به ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر از خودشان تشویق می کنند و همچنین خیلی هم از بابت پیشرفت همسرشان خوشحالند.

634928 849 ارتباط: منتظر خواستگار با مدرک بالا نباشید!

شاید بعضی ها فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنند در صورتی که به همسرشان اجازه دهند تا مقاطع عالی ادامه تحصیل بدهند، فاصله بین شان زیاد می می شود یا فردی بعد از ادامه تحصیل تا مدارج عالی، احساس کند شوهر یا همسر خود دیگر چندان در شأن او نیست (!) ولی باید توجه داشت واقعیت و حقیقت آن می باشد که آن تفاوت دیدگاه ها هیچ وقت با گرفتن یا نگرفتن مدرک دانشگاهی و همچنین به صورت ناگهانی به وجود نمی آیند و همچنین افرادی که در آن باره دچار مشکل می شوند، عموما افرادی خواهند بود که در باره های دیگر هم با همسرشان اختلاف نظر دارند و همچنین تفاوت ها از قبل وجود داشته و همچنین شاید مدرک تحصیلی بهانه ای جهت بروز و همچنین نمایان شدن آن اختلاف ها می شود.

پس در صورتی که با همسرتان تفاهم دارید و همچنین دیدگاه هایتان در موارد متنوع و گوناگون و مختلف به هم نزدیک می باشد، نباید نگران باشید که با ادامه تحصیل همسرتان تا مقاطع بالاتر از تو، او دیگر تو را در شأن خودش نخواهد دانست!

همچنین در صورتی که قرار می باشد فردی با ادامه تحصیل شوهر یا همسر خود را تحقیر کند که «تو در سطح من نیستی و همچنین …» مسلما ارتباط و رابطه شان دچار مشکل می می شود و همچنین آن کار را نه تنها و فقط با مدرک تحصیلی، که با پول، قیافه و همچنین تمام ویژگی ها هم می قدرت انجام داد.

هر دو بایستی و حتما راضی باشند

اصولا خیلی مهم می باشد که در هر نوع دگرگونی و تغییری که بعد از آغاز زندگی مشترک ساخته یا ایجاد می می شود، هر دو طرف بتوانند خود را با آن هم تطبیق دهند. مثلا در صورتی که فردی بعد از ازدواج اراده و تصمیم راسخ به ادامه تحصیل می گیرد، حتما طرف مقابلش هم بایستی و حتما نسبت به آن کار حس خوب و همچنین مثبتی داشته باشد و همچنین هر دوی شان بایستی و حتما بر سر همه چیز به توافق برسند.

حتی خوب می باشد هنگام و زمانی که یکی از دو فرد یا شخص مخالف ادامه تحصیل (یا هر نوع پیشرفت دیگر) شوهر یا همسر خود می باشد، علیت مخالفتش بررسی کردن می شود زیرا و به درستی که در ظاهر ممکن می باشد یک مخالفت سطحی و همچنین بی دلیل به نظر بیاید ولی باید توجه داشت فرد در روان خودش درگیری های ذهنی بسیاری با موضوع دارد که حس های بدی را در او ساخته یا ایجاد کند. پس خوب می باشد با همسرتان روراست باشید و همچنین حتی علت مخالفت تان را گفتن کنید و همچنین از نگرانی های تان بگویید. به آن ترتیب می توانید با همفکری راه حلی جهت موضوع پیدا و همچنین سوءتفاهم ها را رفع کنید.

کارشناس: زهرا جمشیدی نسب – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و همچنین توانبخشی

تنظیم: ستاره سمانی


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک