آخرین اخبار
خانه » ازدواج و زناشویی » ارتباط: روی پل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

ارتباط: روی پل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

مطلب: روی پل‌های پشت سرتان اسید نپاشید در تاریخ ۲۸ December 2015 | 2:18 pm نشر یافته شده شده می باشد.
به به گفته ۸ ثانیه:

مجله سیب سبز – آسا ابراهیمی: نمی‌خواهیم چشم‌مان را روی واقعیت ببندیم و همچنین کاری به دنیایی که دلخوری، عصبانیت و همچنین حتی قهر جزئی انکارناپذیر از آن هم می باشد نداشته باشیم. اصلا چگونه و چطوری می‌می شود مرد و همچنین زنی از دو خانواده، دو فرهنگ و همچنین حتی دو شهرستان متغایر و متفاوت در کنار هم قرار گیرند و همچنین در هیچ موردی اختلاف‌نظر نداشته باشند؟ با آن وجود آنچه میان زوج‌های موفق و همچنین آنهایی که پایه‌های زندگی‌شان سست می‌می شود تفاوت ساخته یا ایجاد می‌کند، تجربه و مهارت بالا کنار آمدن با آن تفاوت‌ها و همچنین کم کردن فاصله‌هاست.

مهارتی که در زمان بالا گرفتن اختلاف‌نظر‌ها اکثرا و بیشتر از هر هنگام و زمانی که خودش را نشان می‌دهد؛ زمانی که تفاوت‌های میان تو و همچنین همسرتان آنقدر خود را به رخ‌تان می‌کشند که دل‌تان می‌خواهد چند ساعتی هیچ واژه‌ای میان‌تان رد و همچنین بدل نشود و همچنین با کمی فاصله گرفتن از هم، آرام‌تر شوید. ما در آن مطلب با تو از همین لحظه‌ها حرف می‌زنیم. از آنکه در لحظات آخر گرفتن اختلاف‌نظر‌ها و همچنین بالا رفتن صدای‌تان یا زمان‌هایی که به خیال خودتان دوست دارید یکی‌دوساعتی با همسرتان قهر کنید، چگونه و چطوری بایستی و حتما قدم بردارید که آن دعواها نمک زندگی‌تان می شود، نه نقطه افتادن آن هم به سراشیبی سقوط.

736765 490 ارتباط: روی پل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

خط قرمز اول

همه را خبر نکنید

صدای‌تان را پایین بیاورید. می‌دانیم که عصبانی هستید و همچنین گاهی کنترل خودتان، جهت‌تان سخت می‌می شود ولی باید توجه داشت باور کنید در صورتی که شمرده و همچنین آرام صحبت کنید، بهتر شنیده می‌شوید و همچنین تاثیر شبیه‌تر به آنچه می‌خواهید را روی همسرتان می‌گذارید. از راهکارهایی مثل بلند کردن صدا، داد و همچنین بیداد کردن، جلب کردن توجه همسایه‌ها یا حمله کردن به همسرتان به‌عنوان روش‌هایی جهت کنترل او بهره بری و استفاده نکنید.

تو قرار نیست سلطان آن منزل و خانه باشید و همچنین همسرتان را کنترل کنید، بلکه جهت خوشبخت بودن در کنار او، بایستی و حتما راهکاری میانه را جهت وضع کردن قانون‌های زندگی‌تان پیدا کنید و همچنین با روش‌هایی مشابه که رفتن از آنها اصطکاک میان‌تان را اکثرا و بیشتر نمی‌کند، به سمت اهداف مشترک‌تان حرکت کنید. آنچه جهت رسیدن به آن منظور مستلزم و نیاز دارید، قبل از هر چیز، پیدا کردن زبانی مشترک جهت گفت‌وگوست. زبانی که نه با فریاد، بلکه با به دست آوردن شناخت بهتری از همسرتان، نیازها و همچنین انتظاراتش می‌توانید جهت گفت‌وگو انتخاب کنید.

خط قرمز دوم

نبش قبر نکنید

شاید تو روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته باشید و همچنین هزار و همچنین یک اتفاق ناخوشایند قبلا در زندگی تو‌، هر دوی‌تان را آزار داده باشد، ولی باید توجه داشت امروز که به‌خاطر موضوعی خاص با هم دچار اختلاف شده‌اید، حق ندارید همه معظلات و مسائل و مشکلات کهنه را نبش قبر کرده و همچنین با دوباره مطرح کردن‌شان حل مشکل فعلی را هم دشوار کنید. تو بایستی و حتما آنچه در هر زمان باعث آزار‌تان می‌می شود را، در زمان خود حل‌وفصل کنید و همچنین حتی در صورتی که فراموشش نمی‌کنید، راهی جهت بخشیدن و همچنین عبور از آن هم پیدا کنید تا وقت و همچنین بی‌وقت سر بیرون نزند و همچنین دوباره مایه آزار‌تان نشود.

در بحث‌هایی که امروز میان‌تان مطرح می‌می شود، تو بایستی و حتما تنها موضوع فعلی را محور گفت‌وگو قرار دهید و همچنین با مطرح کردن موضوعات کهنه، بحث را به کلاف سردرگمی که پیدا کردن نقطه شروع و همچنین پایانش آسان نیست تغییر پیدا کردن نکنید. پس به آن قانون وفادار باشید و همچنین تنها درمورد موضوعی که در آن هم لحظه آزارتان می‌دهد، بحث کنید.

خط قرمز سوم

قانون‌های همیشگی را رعایت کنید

قرار نیست حتی آزاردهنده‌ترین بحث که به تو انگیزه چند ساعت گپ نزدن با همسرتان را داده، قانون‌های ساده ولی باید توجه داشت بااهمیتی که در منزل و خانه‌تان وجود داشته را زیر سوال ببرد. حتی در صورتی که با تمام وجود از همدیگر دلخورید، باز هم بایستی و حتما به روال هر روز شام و همچنین ناهار بخورید و همچنین سر میز غذا حاضر شوید.

حتی در صورتی که هنوز همسرتان را به‌خاطر کاری که کرده، نبخشیده‌اید و همچنین حق را تمام و همچنین کمال از آن هم خود می‌دانید، باز هم نباید بی‌سلام با هم روبه‌رو شوید و همچنین بی‌خداحافظی منزل و خانه را ترک کنید. آن قانون‌های به ظاهر ساده هر روزه، زندگی مشترک‌تان را سرپا نگه می‌دارند، پس حتی یک روز هم آنها را زیر پا نگذارید. یادتان نرود گرچه حسابی از هم دلخورید، ولی باید توجه داشت هنوز هم زیر یک سقف زندگی می‌کنید و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای جهت ترک منزل و خانه مشترک‌تان هم ندارید.

خط قرمز چهارم

بگویید و همچنین بشنوید

در صورتی که تو در دعواها متکلم‌وحده هستید و همچنین تنها خودتان را با بی‌وقفه حرف زدن خالی می‌کنید، نباید انتظار داشته باشید که بحث‌های میان تو و همچنین همسرتان به سرانجام خوبی برسد. از طرف دیگر، در صورتی که تنها و فقط شنونده هستید و همچنین هرچه که همسرتان داد و همچنین فریاد می‌کند، یک کلمه هم به زبان نمی‌آورید، باز هم نباید انتظار داشته باشید که رفتار‌تان اوضاع را بدتر نکند. حق و همچنین البته وظیفه تو و همچنین همسرتان می باشد که در بحث‌های زن و همچنین شوهری، به یک مقدار و اندازه از خود دفاع کنید یا در مورد سوءتفاهم‌های ساخته یا ایجاد شده به هم توضیح دهید.

ولی باید توجه داشت در صورتی که احساس می‌کنید ادامه دادن بحث تنها اوضاع را بدتر می‌کند و همچنین عصبانیت تو کار را به جای ناخوشایندی می‌کشاند، با هم در آن مورد که بحث را به زمان بهتری موکول کنید به توافق برسید. می‌توانید چند ساعت بعد و همچنین حتی چند روز بعد در مکانی امن و همچنین آرامش‌قسمت و بخش پای میز مذاکره بنشینید و همچنین با یک گفت‌وگوی منطقی، امکان رسیدن به پس نتیجه آن می شود که بهتر را فراهم‌کنید.

736766 374 ارتباط: روی پل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

خط قرمز پنجم

آسمان و همچنین ریسمان نبافید

یکی از عادات مخرب ولی باید توجه داشت رایجی که بسیاری از زوج‌ها هر روز یا هر هفته پایش را به زندگی‌شان باز می‌کنند، تعمیم دادن اشتباهات فرد مقابل می باشد. در صورتی که تو هم از آن هم دسته زن و همچنین شوهرهایی هستید که با دیدن یک اشتباه عبارت «تو دائما…»، «تو هیچ‌وقت…» را به زبان می‌آورند، بایستی و حتما بدانید که خیانت بزرگی به زندگی‌تان می‌کنید که ارتباط و رابطه تو را تهدید می‌کند. آن عبارت‌ها که دعوا را به آخر می‌رساند و همچنین همه تلاش‌های همسرتان جهت درست رفتار کردن در قبل را زیرسوال می‌برد، می‌تواند صدمه‌ای جدی به ارتباط و رابطه تو بزند.

پس باز هم به قوانین و قانونی که قبلا گفته شد برگردید و همچنین در هر زمان که دلیلی جهت جر و همچنین بحث می‌بینید، تنها و فقط در مورد آن هم موضوع که درست در آن هم روز مطرح شده با هم بحث کرده و همچنین از دادن چنین حکم‌های کلی و همچنین تعمیم دادن اشتباهات شریک زندگی‌تان پرهیز کنید.

خط قرمز ششم

راو همچنین کاناپه نخوابید

شاید تصور کنید حق دارید در زمانی که از همسرتان دلخورید و همچنین حتی به احساسی که نسبت به او دارید شک کرده‌اید، ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی برقرار نکنید. حتی حق دارید قبل از خواب او را در آغوش هم نگیرید و همچنین پشت به همسرتان بخوابید، ولی باید توجه داشت اجازه ندارید در آن روزهای تلخ، به اتاق خواب‌تان پشت کنید.

نباید بگذارید که تلخ‌ترین اتفاق‌ها، به تو یا همسرتان انگیزه ترک اتاق خواب و همچنین تغییر دادن جای خواب را بدهد. تا روزی که تو در یک منزل و خانه زندگی می‌کنید، حتی در صورتی که با تمام وجود از هم دلخور باشید، نباید از آن قانون سرپیچی کنید و همچنین دلخوری‌تان را با پشت کردن به اتاق خواب که یکی از امن‌ترین گوشه‌های منزل و خانه‌تان می باشد، نشان دهید.

خط قرمز هفتم

پا توی کفش خانواده‌ها نکنید

اولین قوانین و قانونی که تو و همچنین همسرتان در تلخ‌ترین لحظات زندگی مشترک‌تان بایستی و حتما به آن هم پایبند باشید، قانون «منع توهین» می باشد. نه تو و همچنین نه شریک زندگی‌تان، حتی در بدترین لحظات و همچنین در آخر عصبانیت هم حق ندارید به خانواده هم توهین کنید و همچنین از بدگویی به خانواده هم به عنوان راهی جهت کنترل شریک زندگی یا انتقام گرفتن از او بهره بری و استفاده کنید.

در صورتی که همسرتان با تو بد حرف زده، چرا بایستی و حتما همه حرف‌های ناخوشایندی که مادرش قبلا به تو زده بود را به رخش بکشید و همچنین در آخر هم بگویید «تو هم بچه آن هم مادری!»، مگر در همه روزهایی که شریک زندگی‌تان خوشایند‌ترین جملات را در مقابل‌تان به زبان می‌آورد به او یادآوری می‌کنید که خوب حرف زدن و همچنین مهربانی کردن را از چه کسی یاد گرفته می باشد؟ پس به‌خاطر عصبانیت، حرفی را نزنید که حرمت‌ها را از بین ببرد و همچنین شکافی را میان تو ساخته یا ایجاد کند که بعدا از پس ترمیم کردنش برنیایید.

736767 541 ارتباط: روی پل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

خط قرمز هشتم

کسی را توی سرش نکوبید

زمان بحث کردن با همسرتان، مثال زدن درمورد زندگی دیگران را فراموش کنید. آنکه شوهر خواهرتان چگونه و چطوری با شوهر یا همسر خود رفتار می‌کند یا آنکه پدرتان چگونه و چطوری زندگی را می‌چرخانده، به مرد زندگی تو ربطی‌ندارد.

 در صورتی که می‌خواهید از او و همچنین رفتارهای اشتباهش انتقاد کنید، آزادید! می‌توانید به او بگویید چرا با من آن‌روش حرف زدی، چرا به قولی که دادی عمل نکردی یا چرا آن کاستی در ارتباط و رابطه ما وجود دارد، ولی باید توجه داشت هنگام مطرح کردن آن موضوعات، نمی‌توانید برایش همه نمونه‌های موفقی که مثل او رفتار نمی‌کردند را مثال بزنید. یادتان نرود که زندگی تو، یک زندگی منحصر به فرد می باشد که قانون‌ها و همچنین البته محدودیت‌های متعلق به خود را دارد و همچنین در صورتی که اشخاص می‌توانستند یاد بگیرند که زندگی خود را مدام با دیگران مقایسه نکنند، دنیای شادتر و همچنین خوشایندتری می‌داشتیم!

تو جهت ساختن زندگی‌تان بایستی و حتما باور کنید که دنیای مطلوب من، اساس و همچنین شالوده زندگی من می باشد و همچنین نه اساس و همچنین شالوده زندگی دیگران و همچنین قبل از آنکه جهت رعایت ورژن و نسخه‌هایی که دیگران پیچیده‌اند با همسرتان بحث نمی‌کنید، نباید از دیگران هم انتظار داشته باشید مثل تو زندگی کنند و همچنین ورژن و نسخه‌هایی که آنها را در زندگی‌تان اعمال می‌کنید را به کار ببندند.

گفتن و همچنین شنیدن

در صورتی که تو در دعواها متکلم‌وحده هستید و همچنین تنها خودتان را با بی‌وقفه حرف زدن خالی می‌کنید، نباید انتظار داشته باشید که بحث‌های میان تو و همچنین همسرتان به سرانجام خوبی برسد از طرف دیگر، در صورتی که تنها و فقط شنونده هستید و همچنین هرچه که همسرتان داد و همچنین فریاد می‌کند، یک کلمه هم به زبان نمی‌آورید، باز هم نباید انتظار داشته باشید که رفتار‌تان اوضاع را بدتر نکند


لینک منبع

سوپروب close
خرید بک لینک