آخرین اخبار
خانه » استخدامی » آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان(۹۳/۱۲/۲۵)

آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان(۹۳/۱۲/۲۵)

آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان(۹۳/۱۲/۲۵)

آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان(۹۳/۱۲/۲۵)

نوشته شده توسط modir

   دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۸

آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان

شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تامین قوه انسانی مورد مستلزم و نیاز خود، تعدادی از داوطلبین واجد شرایط را در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی و همچنین کارشناسی در رشته ها و همچنین گرایشهای مندرج در جدول زیر از طریق نمایش آزمون کتبی، مصاحبه فنی و همچنین تخصصی، انجام معاینات علم پزشکی جدید و همچنین گزینش، دعوت به همکاری نماید.

الف – شرایط شرکت در آزمون :
۱. تابعیت حکومت جمهوری اسلامی ایران
۲. متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور ( مصرح در قانون اساسی )
۳. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و همچنین یا معافیت دائم غیر علم پزشکی جدید
۴. نداشتن سابقه محکومیت و همچنین سؤپیشینه کیفری، که موجب محروم و بی بهره از حقوق فرهنگی و اجتماعی شده باشد. ( با اثبات و یا تایید مراجع ذیصلاح )
۵. عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد خدمت در دستگاه ها، موسسات و همچنین شرکت ها در زمان دعوت به کار
۶. عدم اعتیاد به مواد اعتیاد آور و مخدر . ( با اثبات و یا تایید مراجع ذیصلاح )
۷. داشتن تندرستی و همچنین توانائی کامل جسمی و همچنین روحی به تاییدکمیسیون علم پزشکی جدید شرکت
۸. بومی استان خوزستان که در شرایط مساوی اولویت با داوطلبین بومی شهرستان شادگان می باشد.
۱-۸) بومی استان یا شهرستان به فردی اطلاق می می شود که شامل یکی از شرایط زیر باشد :
الف) محل تولد یا محل صدور شناسنامه داوطلب، یکی از شهرهای تابعه استان باشد.
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدائی، راهنمائی و همچنین دبیرستان ) داوطلب در یکی از شهرستان های تابعه استان طی شده باشد.
۹. دارا بودن حداقل معدل تحصیلی ۱۲ جهت داوطلبین دیپلم و همچنین ۱۳ جهت کاردانی و همچنین کارشناسی .
۱۰. حداکثر سن قابل قبول در زمان ثبت نام جهت متقاضیان دیپلم ۲۵ سال شمسی تمام ، فوق دیپلم ۲۷ سال شمسی تمام ، لیسانس (و همچنین بالاتر) ۳۰سال تمام تا تاریخ پایان ثبت نام مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به ذکر می باشد حداکثر سن قابل قبول با احتساب مدت زمان خدمت سربازی جهت داوطلبان مرد می باشد.
۱۱- داوطلبان ایثارگر و همچنین خانواده معظم شهدا، در صورت احراز شرایط مندرج در آگهی استخدامی ، بعد از شرکت در آزمون از اولویت ویژه جذب برخوردار خواهند بود.
تبصره: در صورت پذیرفته شدن آن دسته از داوطلبان گرامی، ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و همچنین مسائل ایثارگران الزامی می باشد.
تبصره ۱: مدت زمان سابقه کار معتبر و همچنین مرتبط با صنعت فولاد حداکثر تا ۳ سال شمسی به شرایط سنی اضافه میگردد.
۱۲. محل خدمت کلیه پذیرفته شدگان در شرکت صنعت فولاد شادگان واقع در استان خوزستان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر – آبادان می باشد.
۱۳. شرکت کنندگان مقاطع دیپلم و همچنین فوق دیپلم، در زمان آزمون صرفاً بایستی و حتما شامل مدرک سطح مقطع مربوطه باشند. در صورتی که با وجود داشتن مدرک بالاتر در آن سطوح ثبت نام کنند، در صورت اثبات در هر مرحله از استخدام از ادامه همکاری آنها ممانعت بعمل خواهد آمد و همچنین حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
تبصره ۲: شرکت در قبال ارتقاء شغلی پذیرفته شدگانی که بعد از استخدام، مدارک بالاتر اخذ و همچنین ارائه نمایند، هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
۱۴. نوع استخدام پذیرفته شدگان، “قرارداد کار معین با مدت معین” در چارچوب مقررات سرویس ها و خدمات اشتغال قانون کار و همچنین بیمه تاًمین فرهنگی و اجتماعی می باشد.
۱۵. در بدو استخدام، از کلیه پذیرفته شدگان، تعهد محضری خدمت در شغلهای مشخص کردن شده توسط شرکت، اخذ می می شود و همچنین در صورت انصراف، در هر مرحله از مراحل استخدام، کلیه هزینه های انجام شده تا مرحله مزبور محاسبه و همچنین گرفتن خواهد شد.
۱۶. شرکت هیچگونه تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت.
۱۷. شرکت تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب و همچنین ذهاب جهت مسافت های بالاتر از ۴۰ کیلومتر نخواهد داشت،
۱۸.جدول مشاغل مورد مستلزم و نیاز :
مرد     زن     تعداد مستلزم و نیاز     گرایش     رشته تحصیلی     مقطع تحصیلی
۴     ۰     ۴     اقتدار و قدرت / الکترونیک/مخابرات     برق     کارشناسی
۱     ۱     ۲     حسابداری     حسابداری
۱     ۱     ۲     کلیه گرایشها     کامپیوتر
۱     ۰     ۱     کلیه گرایشها     محیط زیست
۱     ۰     ۱     کلیه گرایشها     مدیریت
۵     ۰     ۵     ساخت و همچنین تولید/ جامدات/ سیالات/ تأسیسات     مکانیک
۲     ۰     ۲     کلیه گرایشها     مواد
۲     ۲     ۴     کلیه گرایشها     صنایع
۱     ۰     ۱     عمران     عمران
۱     ۱     ۲     کلیه گرایشها     شیمی
۱     ۰     ۱     بهداشت حرفه ای     ایمنی
۲۰     ۵     ۲۵         جمع
۱۵     ۰     ۱۵     اقتدار و قدرت / الکترونیک     برق     کاردانی
۱     ۰     ۱     آب و همچنین فاضلاب     عمران
۶     ۲     ۸     کلیه گرایشها     کامپیوتر
۵     ۰     ۵     کلیه گرایشها     بازرگانی
۲     ۰     ۲         ایمنی صنعتی
۱۷     ۰     ۱۷     ساخت و همچنین تولید/ تأسیسات     مکانیک
۹     ۳     ۱۲         شیمی
۹     ۰     ۹         مواد
۱     ۱     ۲         حسابداری
۶۵     ۶     ۷۱         جمع
۱۷     ۰     ۱۷     صنعتی/ اقتدار و قدرت     برق     دیپلم
۱۸     ۰     ۱۸     کلیه گرایشها     مکانیک
۸     ۰     ۸     ـ     ریاضی
۴     ۰     ۴     ـ     تجربی
۴۷     ۰     ۴۷         جمع
۱۳۲     ۱۱     ۱۴۳     جمع کل

ب – تذکرات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری :
۱ – مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و همچنین شرایط اعلام شده در متن آگهی و همچنین یا ارسال مدارک بصورت ناقص به دست داوطلب بوده و همچنین در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و همچنین جذب محرز می شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و همچنین یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از ادامه انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و همچنین حتی در صورتی که حکم استخدامی هم صادر شده باشد، لغو و همچنین بلااثر می گردد.
۲ – مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و همچنین یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ پایان مهلت ثبت نام باشد به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
۳- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور بایستی و حتما به اثبات و یا تایید اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری برسد.
۴ – شرکت هیچگونه تعهدی در قبال جذب نفرات ذخیره نخواهد داشت و همچنین تنها و فقط در صورت انصراف نفرات اصلی و همچنین مستلزم و نیاز شرکت، از نفرات جایگزین بهره بری و استفاده خواهد شد.
ج – مدارک مورد مستلزم و نیاز جهت ثبت نام اینترنتی و همچنین مهلت ثبت نام :
ثبت نام واجدین شرایط منحصراً از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ لغایت ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ با رفت و آمد و مراجعه به سامانه www.ssic-co.ir وwww.anshan.lms.ir انجام می‌پذیرد. ضمناً کلیه اطلاع رسانی‌های آتی از طریق همین سامانه صورت خواهد گرفت.
مدارک مورد مستلزم و نیاز جهت ثبت‌نام اینترنتی به شرح ذیل می باشد:
۱- ثبت تکمیل مشخصات و همچنین اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سامانه مذکور به روش صحیح و همچنین دقیق و همچنین گرفتن کد رهگیری بعد از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی.
۲- فایل عکس اسکن شده: متقاضی می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی ۴×۳ خود را با حجم کمتر از ۸۰کیلوبایت اسکن نموده و همچنین فایل آن هم را از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی ارسال نماید.
۳- واریز مبلغ  ۲۵۰,۰۰۰ ریال ( بیست و همچنین پنج هزار تومان ) بعنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و همچنین با بهره بری و استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب و همچنین الزامات آن هم مانند رمز دوم کارت و همچنین کد cvv2 پرداخت نمایند.
توضیح یک : بعد از پرداخت هزینه آزمون به صورت اینترنتی و همچنین سیستم بانکداری اینترنتی بانک تجارت ایران شماره تراکنش مربوطه را اعلام می نماید که موید انجام موفقیت آمیز پرداخت می باشد. درصورتیکه آن شماره اعلام نگردد یا بروز هرگونه اشکال، قبل از انجام مجدد جهت پرداخت، با کنترل موجودی خود، از عدم برداشت در اقدام قبلی اطمینان حاصل نمایید.
توضیح دوم: مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
تذکر۱: ثبت نام نهایی منوط به تکمیل کلیه مراحل و همچنین گرفتن کد رهگیری از سیستم می باشد. بعد از تائید نهایی، اطلاعات قابل تغییر نبوده و همچنین امکان ثبت نام مجدد نیز وجود ندارد، لذا در تکمیل فرم درخواست در سامانه اینترنتی مذکور دقت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری معمول گردد.
تذکر۲: مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به ذکر می باشد هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام و همچنین انتخاب تنها و فقط یک رشته شغلی را دارد ضمناً ثبت نام به صورت ناقص یا به نحو غیر از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی مذکور مورد قبول نبوده و همچنین وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
تذکر۳ : ضروری می باشد داوطلبین گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی دقت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را در تکمیل اطلاعات داشته باشند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به عهده داوطلب بوده و همچنین بعد از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان جهت مصاحبه بایستی اصل مدارک و همچنین کپی آنها را به همراه داشته باشند. بدیهی می باشد در هر یک از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام
نتایج، گزینش و همچنین حتی بعد از استخدام، چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و همچنین مندرجات اصل مدرک دیدن می شود ضمن ممانعت از ادامه کار، اقدام قوانین و قانونی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیز در راستای احقاق حق شرکت صنعت فولاد شادگان صورت خواهد پذیرفت.
د – گرفتن کارت آزمون و همچنین زمان آزمون:
کارت وارد شدن به جلسه آزمون کتبی از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ لغایت ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ از طریق سامانه اینترنتی www.ssic-co.ir وwww.anshan.lms.ir قابل گرفتن خواهد بود.
آزمون در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۴ برگزار می‌گردد. محل و همچنین زمان دقیق نمایش آزمون همزمان بر روی کارت وارد شدن جلسه آزمون درج شده می باشد.
ح – نحوه نمایش آزمون :
آزمون عمومی و همچنین تخصصی بصورت چهارگزینه‌ای و همچنین با احتساب نمره منفی جهت پاسخ های نادرست برگزار می گردد. مواد آزمونهای عمومی و همچنین اختصاصی در سامانه ثبت نام ذکر شده می باشد.
مواد آزمون:
یک) آزمون توانمندی های عمومی شامل ۱- زبان و همچنین ادبیات فارسی و همچنین آیین نگارش ۲-زبان انگلیسی عمومی ۳-ریاضی و همچنین آمار مقدماتی ۴-فن آوری اطلاعات ۵-معارف اسلامی ۶-هوش و همچنین استعداد تحصیلی، که به تعداد (۴۰) سوال چهار گزینه ای طراحی خواهد شد.
تبصره: اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و همچنین امتیاز آن هم در سایر موارد آزمون توزیع می می شود.
دو) آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب، که به تعداد (۶۰) سوال چهار گزینه ای طراحی خواهد شد.
خ – اعلام نتایج آزمون :
نتایج مرحله اول آزمون و همچنین محل نمایش مصاحبه متعاقباً در سامانه www.ssic-co.ir وwww.anshan.lms.ir اعلام می‌گردد.
داوطلبین می توانند در صورت مستلزم و نیاز به کسب اطلاعات اکثرا و بیشتر منحصرا در ساعت‌های اداری با شماره تلفن ۳۲۲۲۶۵۷۴-۰۶۱  ۳۳۳۳۹۰۳۵-۰۶۱( انشان رایانه ) و همچنین  ۵۲۲۳۸۶۷۱-۰۶۱ (شرکت صنعت فولاد شادگان) تماس حاصل نمایند.
در صورتیکه بار اول نیت و اراده ثبت نام دارید لطفا دکمه ثبت نام را فشار دهید .
در صورتیکه قبلا یک بار ثبت نام کامل و همچنین یا ناقص انجام داده اید لطفا دکمه ویرایش مشخصات را فشار دهید .
تذکر مهم : هنگامی ثبت نام تو کامل می باشد که ضمن انجام کلیه مراحل از سیستم کد رهگیری گرفتن نمایید

در صورت باز نشدن صفحه ثبت نام ، لطفا از نرم افزار مرورگر اینترنتی های فایر فاکس (Mozilla Firefox) و همچنین یا گوگل کروم (Google Chrome) بهره بری و استفاده نمایید

ثبت نام شرکت صنعت فولاد شادگان

جهت ویرایش مشخصات اینجا کلیک نمایید

منبع
برترین خبرهای جدید استخدامی : آگهی استخدام شرکت صنعت فولاد شادگان(۹۳/۱۲/۲۵)

سوپروب close
خرید بک لینک