آخرین اخبار
خانه » استخدامی » آخرین اخبار استخدامی اسفند ماه ۹۳

آخرین اخبار استخدامی اسفند ماه ۹۳

آخرین خبرهای جدید استخدامی اسفند ماه ۹۳

نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی

تیم فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی کارکن مفتخر می باشد ، آخرین و همچنین تازه ترین و جدیدترین نمونه سوالات تخصصی آزمونهای استخدامی کشور(همراه با پاسخ) را که توسط کارکنان آن مجموعه جمع آوری و همچنین گردآوری شده می باشد  را در اختیار تو کاربران عزیز وبسایت و مرکز خبرهای جدید کارکن قرار دهد . در صورت داشتن هر نوع پیشنهاد و همچنین یا انتقاد در جهت بهبود فعالیتهای وبسایت و مرکز خبرهای جدید لطفا با ایمیل مدیریت وبسایت و مرکز خبرهای جدید کارکن تماس حاصل فرمائید.

آرزوی قلبی ما موفقیت تک تک تو عزیزان می باشد

با تشکر از انتخاب تو

تیم فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی کارکن

 

بسته تخصصی شماره یک – ویژه وزارت نفت (صنایع)

بسته تخصصی شماره دو -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی-انتقال جرم و جنایت و همچنین عملیات واحد)

بسته تخصصی شماره سه -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- انتقال حرارت)

بسته تخصصی شماره چهار -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- کنترل فرآیند و همچنین طراحی راکتور)

بسته تخصصی شماره پنج -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- شیمی عالی)

بسته تخصصی شماره شش -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- مکانیک سیالات)

بسته تخصصی شماره هفت -ویژه وزارت نفت(مهندسی شیمی- ترمودینامیک)

بسته تخصصی شماره هشت -ویژه وزارت نفت(حسابداری)

بسته تخصصی شماره نه -ویژه وزارت نفت(برق)۱٫۰۸mb

بسته تخصصی شماره ده -ویژه وزارت نفت(عمران)۱٫۰۲mb

بسته تخصصی شماره یازده– ویژه (مهندسی صنایع)۱۰۰ سوال ۷۴۵kb

بسته تخصصی شماره دوازده– ویژه (حسابداری)۱۰۰ سوال ۷۱۷kb

بسته تخصصی شماره سیزده – (ویژه عمران)۹۰ سوال ۱٫۲۶mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت اول۲٫۶۸mb

بسته تخصصی شماره چهارده -ویژه (برق)-قسمت دوم۲٫۶۳mb

بسته تخصصی شماره پانزده -ویژه (حسابداری)-۶۰۶kb

بسته تخصصی شماره شانزده -ویژه (مهندسی صنایع)-۱٫۳۹mb

بسته تخصصی شماره هفده -ویژه (حسابداری)-۶۸۶kb

بسته تخصصی شماره هیجده -ویژه (شیمی)-۵۹۹kb

بسته تخصصی شماره نوزده -ویژه (کامپیوتر)-۱٫۷۰mb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت اول -ویژه (حقوق)-۶۵۴kb

بسته تخصصی شماره بیست قسمت دوم -ویژه (حقوق)-۵۹۶kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین یک -ویژه (مدیریت)-۴۶۳kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین دو -ویژه (مدیریت)-۵۱۳kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین سه -ویژه (مکانیک)-۱٫۴۳mb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین چهار -ویژه (مهندسی نفت)-۱٫۰۳mb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین پنج قسمت اول -ویژه (حقوق)-۵۷۳kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین شش قسمت دوم -ویژه (حقوق)-۶۶۴kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین هفت -ویژه (مهندسی نفت)-۵۸۹kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین هشت -ویژه (مدیریت)-۶۳۶kb

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین نه -ویژه (مدیریت)-۵۷۶kb

بسته تخصصی شماره سی -ویژه (مکانیک)-۸۹۲kb

بسته تخصصی شماره سی و همچنین یک -ویژه (برق)-۱٫۱۰mb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن(مکانیک) – بسته ش سی و همچنین دو– ۱۸۹kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن(علوم اقتصادی) – بسته ش سی و همچنین سه- ۱۳۴kb

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن – (عمران) – بسته ش سی و همچنین چهار- ۱٫۰۵MB

بسته تخصصی ویژه ذوب آهن -(سخت افزار کامپیوتر)- بسته ش سی و همچنین پنج- ۳۰۵kb

 

 

بسته تخصصی شماره بیست و همچنین پنج قسمت اول -ویژه (حقوق)-۶۶۴kb

منبع
جدید و تو و تازه ترین خبرهای جدید استخدامی : آخرین خبرهای جدید استخدامی اسفند ماه ۹۳

سوپروب close
خرید بک لینک