آخرین اخبار
خانه » استخدامی » آگهی استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران

آگهی استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران

آگهی استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران

آگهی استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر دارد به منظور تأمین قوه انسانی مورد مستلزم و نیاز خود در کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل نگهبان بر اساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی بانک از بین داوطلبان مرد ساکن مرکز استان‌های کشور (به استثنای استان‌های مازندران و همچنین کردستان) از طریق مصاحبه به صورت قراردادی استخدام نماید. داوطلبان می‌توانند بعد از مطالعه شرایط عمومی و همچنین اختصاصی در صورت واجد شرایط بودن از تاریخ ۰۶/۱۲/۹۳ لغایت ۱۶/۱۲/۹۳ نسبت به تکمیل فرم همکاری الکترونیکی در وبسایت و مرکز خبرهای جدید بانک اقدام نمایند.

تذکر:
بانک بعد از اتمام مهلت ثبت نام، بر اساس مستلزم و نیاز نسبت به بررسی کردن سوابق ثبت شده اقدام و همچنین از بین داوطلبان واجد شرایط تعدادی (حدود ۳ برابر ظرفیت مورد مستلزم و نیاز) را جهت شرکت در جلسه مصاحبه دعوت می کند. تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی یا انجام مصاحبه هیچ گونه تعهدی را در باره بکارگیری یا استخدام جهت بانک ساخته یا ایجاد نمی کند.
در صورت مشخص شدن اظهارات خلاف واقع فرد، از ادامه فرآیند استخدامی ممانعت می‌گردد.

شرایط عمومی متقاضیان:
تابعیت ایران و همچنین متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

نداشتن منع قوانین و قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی و همچنین عدم معافیت علم پزشکی جدید آقایان
معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور
تندرستی و همچنین توانایی جسمانی و همچنین روانی جهت انجام کار (در بانک) به تشخیص بانک
عدم اعتیاد به مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین روانگردان
عدم مضر و همچنین بد پیشینه کیفری
عدم اشتهار به مضر و همچنین بد رفتار و همچنین اخلاق در محل سکونت، تحصیل و همچنین محیط کار قبلی
متولدین ۰۱/۰۱/۱۳۶۹ به بعد (مدت انجام خدمت نظام وظیفه به حداکثر شرایط سنی اضافه می می شود).
ارائه مدرک دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و همچنین پرورش با حداقل معدل ۱۳ (به درخواست اشخاص شامل مدارک تحصیلی غیر از دیپلم ترتیب اثر داده نمی می شود.)
احراز بومی بودن داوطلبین استخدامی در شهرستان مورد تقاضا به وسیله مدارک مستند.
ارائه تعهد محضری حسن انجام کار و همچنین خدمت در کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین محل خدمت مورد مستلزم و نیاز بانک به مدت ۵ سال شمسی.شرایط اختصاصی جهت بکارگیری به‌عنوان نگهبان:
عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و همچنین تیم های سیاسی معارض با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
حداقل مقدار و اندازه و میزان قد ۱۷۵ سانتی متر و همچنین متناسب با وزن.
آمادگی جهت شرکت در دوره آموزشی شبانه روزی یکصد روزه.

تذکر:
بانک بعد از اتمام مهلت ثبت نام، بر اساس مستلزم و نیاز نسبت به بررسی کردن سوابق ثبت شده اقدام و همچنین از بین داوطلبان واجد شرایط تعدادی (حدود ۳ برابر ظرفیت مورد مستلزم و نیاز) را جهت شرکت در جلسه مصاحبه دعوت می کند. تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی یا انجام مصاحبه هیچ گونه تعهدی را در باره بکارگیری یا استخدام جهت بانک ساخته یا ایجاد نمی کند.
در صورت مشخص شدن اظهارات خلاف واقع فرد، از ادامه فرآیند استخدامی ممانعت می‌گردد.

شرایط عمومی متقاضیان:
تابعیت ایران و همچنین متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

نداشتن منع قوانین و قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی و همچنین عدم معافیت علم پزشکی جدید آقایان
معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور
تندرستی و همچنین توانایی جسمانی و همچنین روانی جهت انجام کار (در بانک) به تشخیص بانک
عدم اعتیاد به مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین روانگردان
عدم مضر و همچنین بد پیشینه کیفری
عدم اشتهار به مضر و همچنین بد رفتار و همچنین اخلاق در محل سکونت، تحصیل و همچنین محیط کار قبلی
متولدین ۰۱/۰۱/۱۳۶۹ به بعد (مدت انجام خدمت نظام وظیفه به حداکثر شرایط سنی اضافه می می شود).
ارائه مدرک دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و همچنین پرورش با حداقل معدل ۱۳ (به درخواست اشخاص شامل مدارک تحصیلی غیر از دیپلم ترتیب اثر داده نمی می شود.)
احراز بومی بودن داوطلبین استخدامی در شهرستان مورد تقاضا به وسیله مدارک مستند.
ارائه تعهد محضری حسن انجام کار و همچنین خدمت در کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین محل خدمت مورد مستلزم و نیاز بانک به مدت ۵ سال شمسی.شرایط اختصاصی جهت بکارگیری به‌عنوان نگهبان:
عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و همچنین تیم های سیاسی معارض با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
حداقل مقدار و اندازه و میزان قد ۱۷۵ سانتی متر و همچنین متناسب با وزن.
آمادگی جهت شرکت در دوره آموزشی شبانه روزی یکصد روزه.

تکمیل فرم دعوت ب همکاری

 

تاریخ انقضاء : ۱۶ اسفند ماه ۹۳

منبع
تازه ترین و جدیدترین خبرهای جدید استخدامی : آگهی استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران

سوپروب close
خرید بک لینک