آخرین اخبار
خانه » مقالات » تفاوت کرایولیپولیز باشیوه های دیگر لاغری

تفاوت کرایولیپولیز باشیوه های دیگر لاغری

تفاوت کرایولیپولیز باشیوه های دیگر لاغر شدن
99767815606732685469 تفاوت کرایولیپولیز باشیوه های دیگر لاغری
وسایل پزشکی

-کرایولیپولیز جدید ترین دستگاه لاغری موضعی است که با مصرف از تکنولوژی سرما باعث کم شدن سایز چربی حذف سلول های چربی می شود. کرایولیپولیز با فرآیند سرمای منهای ۱۱ درجه قسمت مورد نظر را به مدت یکساعت بیشتر سرد می شود وسلولهای چربی بدون آسیب به پوست وبقیه بافتهای بدن توسط سلولهای ایمنی بدن حذف می شوند.در حالیکه کویتیشن به برخورد امواج اولتراسوند( نوعی امواج صوتی ) با فرکانس بسیار خیلی با مولکول های اب تشکیل و فوران حباب های ریز در آب گویند.انجام کویتیشن در بافت چربی سبب تشکیل حبابهای ریز در اطراف سلول های چربی می شود که به شدت تحت تاثیر امواج اولتراسوند در حال لرزش و فوران هستند برخورد این حبابها با دیوارۀ سلول های چربی ترکیدن انها سبب پارگی دیوارۀ سلول و بیرون ریختن چربی داخل سلولی ( تری گلیسرید) خروج اب داخل سلولی می گردد

۲:تعداد جلسات کویتیشن بیشتر است حداقل برای هر دوره ۸ تا ۱۰ جلسه است هفته ای ۱ تا ۲ باراست ولی تعداد جلسات کرایو ۱جلسه و اگر اضافه وزنتان خیلی است نهایت ۲ جلسه به فاصله ۳ تا۲ ماه است.

۳:افراد با چربی خون بالا و کبد جرب فشار خون بالا و دیابت نمی توانند از کویتیشن استفاده کنند ولی برای مصرف از کرایولیپولیز منعی ندارند,

۴:کویتیشن پوست راشل می نماید لیفت ندارد ولی کرایولیپولیز لیفت دارد و پوست را شل و آویزان نمی نماید .

۵:در کویتیشن تنها دیواره سلولهای چربی تخریب می شود اسید چرب بیرون میریزد به داخل خون و کبد میریزد وامکان ترمیم دیواره سلول چربی وجود دارد ولی درکرایولیپولیز علاوه بر دیواره سلولهای چربی میتوکندری و واکوئلها اسید چرب داخل سلول و کل ضمایم سیتوپلاسمی تخریب می شود و امکان ترمبم سلول وجود ندارد.

بعد از مصرف از کویتیش بیمار ملزم است معادل ساعاتی که از دستگاه استفاده کرده به کار بدنی بپردازدو گرنه ممکن است چربی در ناحیه دیگری رسوب نماید در حالکیکه این مسئله در کرایولیپولیز رخ نمی دهدو الزامی به کار بدنی بعد مصرف از دستگاه کرایولیپولیزوجود ندارد.اما ورزش نکردن مد نظر نیست

۷: کرایو لیپولیز تنها در بافت چربی که نرم است قابل استفاده است و در بافت سفت قابل انجام نیست ،در حالیکه کویتیشن برای چربی ها و سلولیت های نرم سفت هر دو قابل مصرف است.

۸: در کویتیشن اب داخل سلولی بوسیله سیـستم لنفاوی تخلیه بوسیله کلیه ها به شکل ادرار دفع می شود. به همین دلیل یکی دو روز بعد از انجام کویتیشن دفعات ادرار افزایش می یابد.تغییر رنگ و بوی ادرار نیز در گاهی بیماران چاق دیده شده است . .پس همواره آشامیدن آب زیاد در همان جلسه وروز بعد از جلسه توصیه می شود

سوپروب close
خرید بک لینک