آخرین اخبار
خانه » مقالات » سیر تحول رویکرده ای بازاریابی

سیر تحول رویکرده ای بازاریابی

سیر تحول راهبردی بازاریابی
rm1 سیر تحول رویکرده ای بازاریابی
خرید اینترنتی محصولات اصلی
در سال‌های نه چندان دور سازمانهای بزرگ و دارای تسهیلات کارا منابع کافی قادر بودند تا مشتریان را از طریق بازاریابی تولید انبوه یعنی تولید کالاها استاندارد با راندمان بالا و هزینه ‌های پائین، راضی نمایند (کاتلر آرمسترانگ،۲۰۰۲). با ورود رقبای جدید و تعدادی عوامل با اهمیت دیگر بازاریابی انبوه که هدف آن فروش کالاها تولیدی بود، کم کم موثر ی را از دست دادو رویکرد دیگری در بازاریابی، تحت عنوان بخش‌بندی بازار و گزینش بازار هدف بیان شد. رویکرد بخش بندی بازار مبتنی بر این است که بازارها به جهت تنوع نیاز سلیقه مشتریان ناهمگن می باشند لذا نمی توان از طریق بازاریابی انبوه نیاز کلی بازار را سنجش از طریق تولید انبوه برآورده ساخت اما می توان با بخش بندی بازار، بازاری ناهمگن را به خورده بازارهائی همگن مبدل ساخت پس با گزینش یکی از این بازارهای کوچک همگن تلاش های بازاریابی خود را بر روی آن معطوف ساخت.
در این شرایط تغییر نیازها ترجیحات مشتریان تنوع روز افزون آن، شرکتها را وادار به کوچک‌ و کوچکتر نمودن میزان بخش‌بندیها نمود بطوریکه متعاقباً بازاریابی رابطه‌ای شکل یافت. بازاریابی رابطه ای میزان اعلای بخش بندی بازار است. در این رویکرد بازار‌ها تا سطح هر مشتری به بازارهای خرد تری تقسیم می‌گردند. مبنای بازاریابی رابطه‌ای فرق نیازها، ترجیحات و رفتارهای خرید مشتریان با یکدیگر است. لذا با شناسائی انگیزه‌های مشتری سودآوری مشتری، سازمانها می توانند بگونه‌ای دستاوردهای خود را ارائه دهند که سود ناشی از پرتفوی مشتریان حداکثر گردد. سیر تکامل رویکرده ای سه گانه به بازاریابی را می توان در شکل آمده است.
بازاریابی رابطه ای بازاریابی سنتی

روش انجام عملیات بازاریابی تغییر کرده است برای چه که زمینه‌ای که بازاریابی در آن صورت می‌گیرد تغییر کرده است منظور از زمینه مسائل ی چون فاصله فیزیکی، زمان، اقتصاد، قانون زدائیها، انتظارات مشتری و فناوری اطلاعات نوین است. فهم ماهیت این تغییرات حائز ارزش بسیاری است. امروزه بسیاری فروشندگان مجددا سعی در برقراری روابط با مشتریان فعلی و خود دارند تا از طریق بسط روابط بلندمدت، وفاداری آنها را افزایش دهند. گاهی سازمانها بطور موثر ی در این رقابت جدید وارد شده با بکارگیری اصول بازاریابی رابطه ای بطور استراتژیک، به خوب یت دست می یابند.

انواع سه گانه گرایشهای بازاریابی در طی زمان

سازمانها بطور فزاینده‌ای بر ایجاد، توسعه حفظ مبادله تمرکز کرده ‌اند که به آن بازاریابی رابطه‌ای می‌گویند در مساوی بازاریابی سنتی مبتنی بر چهارگانه آمیخته بازاریابی است. در بازاریابی سنتی تمرکز بر ایجاد انجام مبادله می‌باشد و کمتر بر حفظ روابط تجاری تاکید می‌شود. در شکل فرق این دو رویکرد قابل مشاهده است.

فرق بازاریابی رابطه ای بازاریابی سنتی

با این تمام باید در نظر داشت سازمانها عموما از رویکردی تکثر گرا در زمینه کار های بازاریابی استفاده می کنند، یعنی بکارگیری توام بازار یابی رابطه ای بازاریابی سنتی. برای نمونه، برودای دیگران (۱۹۹۷) به مطالعات میدانی وسیع ای در این زمینه پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعات به هیچ وجه نشانگر یک پارادایم شیفت کامل در زمینه بازاریابی از بازاریابی سنتی به بازار یابی رابطه ای نبود، در مقابل نتایج نشان می داد که هنوز بسیاری از سازمانها به بازاریابی سنتی تمایل دارند همراه با آن از درجات مختلف ی از بازار یابی رابطه ای بهره می جویند. براودی افراد دیگر این مقوله را رویکرد تکثر گرای بازاریابی نامیده ان

سوپروب close
خرید بک لینک