آخرین اخبار

همسرداری: علت لذت نبردن از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی

logo.png

مطلب: علت لذت نبردن از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی در تاریخ ۲۷ May 2016 | 11:09 pm نشر یافته شده شده می باشد. به نقل از ۸ ثانیه: چرا از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی لذت نمیبرم؟ شناخت ما از ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی به تصاویر ذهنی ناخودآگاه ما ... بیشتر بخوانید »

روابط: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد!

مطلب: زنان حسود و همچنین حساس در مقابل مردان خونسرد! در تاریخ ۲۶ May 2016 | 7:49 am نشر یافته شده شده می باشد. به نقل از ۸ ثانیه: ماهنامه سپیده دانایی – عطیه رضایی*: شناختن جنس مخالف و همچنین تفاوت های آن هم ها شامل بحث برانگیزترین و همچنین البته جذاب و جالب ترین موضوعاتی می باشد که همواره ... بیشتر بخوانید »

روابط: افکاری که مانع لذت جنسی و زناشویی و جنسی می شوند

1451521527_tahmasebi.gif

مطلب: افکاری که مانع لذت جنسی و زناشویی و جنسی می شوند در تاریخ ۲۴ May 2016 | 11:22 pm نشر یافته شده شده می باشد. به به گفته ۸ ثانیه: افکاری که مانع لذت جنسی و زناشویی و جنسی می شوند گاهی اوقات تنها و فقط کافی می باشد به همسرتان بگویید در مورد یک پیشامد جدید جنسی و ... بیشتر بخوانید »

روابط: بهبود ارتباط و رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه

مطلب: بهبود ارتباط و رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه در تاریخ ۲۴ May 2016 | 10:07 am نشر یافته شده شده می باشد. به نقل از ۸ ثانیه: ماهنامه سپیده دانایی – نرگس عزیزی*: شاید تو با خود فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنید که «آن همه اختلاف نظر بین زن و همچنین مرد ... بیشتر بخوانید »

جنسی و زناشویی: برخورد با عادت های ناپسند همسر

مطلب: برخورد با عادت های ناپسند همسر در تاریخ ۲۳ May 2016 | 11:24 pm نشر یافته شده شده می باشد. به به گفته ۸ ثانیه: تو هم از  عادت های ناپسند  همسرتان شکایت دارید؟ «جلوی مهمان ها با انگشت داخل گوشش را می خاراند»، «جورابش را پرت می کند کنار مبل»، «پایش را می گذارد روی میز»، «صبح ها تخت را مرتب نمی کند»، «در شامپو ... بیشتر بخوانید »

جنسی و زناشویی: تاثیر سن شروع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بر احساسات

1451521527_tahmasebi.gif

مطلب: تاثیر سن شروع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بر احساسات در تاریخ ۲۲ May 2016 | 11:09 pm نشر یافته شده شده می باشد. به نقل از ۸ ثانیه: تاثیر سن شروع ارتباط و رابطه جنسی و زناشویی و جنسی بر احساسات فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید چه سنی جهت شروع ارتباط ... بیشتر بخوانید »